FNP: provincie moet pal staan voor paprikateler uit Bitgum

FOTO PIXABAY

Paprikateler Jaap Vink in Bitgum heeft alle steun nodig van de provincie. Dat vindt coalitiepartij FNP. ,,Wês in kearel”, stelt Statenlid Wopke Veenstra. ,,Nim in beslissing dy’t goed is foar it bedriuw.”
Lees meer over
Waadhoeke

Klimaatorganisatie Mobilisation for the Environment heeft de provincie erop gewezen dat de houtsnippercentrale die de kassen van het bedrijf Vink Sion verwarmt, te veel stikstof uitstoot en niet beschikt over een natuurbeschermingswetvergunning.

De provincie is van plan handhavend op te treden en boetes op te leggen als de uitstoot uiterlijk vrijdag wegens de omliggende natuur niet is verlaagd. Vink zegt dat hij onmogelijk aan de wensen kan voldoen. Sluiting dreigt. Hij is in overleg met zijn advocaat over juridische stappen. Totdat de Raad van State vorig jaar het stikstofbeleid van de overheid van tafel veegde, voldeed Vink Sion volgens gedeputeerde Douwe Hoogland aan alle vereisten.

De provincie moet coulant zijn, vindt de FNP. ,,Der is sprake fan ûngelike behanneling yn Nederlân”, zegt Veenstra. ,,De fleanfjilden yn dit lân ha it ek net foar elkoar en binne gewoan iepen. Boppedat: alle cv-ynstallaasjes yn hûzen stjitte ek stikstof út. Ast sa troch redenearest, kin Mob alles platlizze, ek oare bedriuwen. Dat is min foar wurkgelegenheid en ekonomy. De hear Johan Vollenbroek fan de Mob hat hiel wat by de ein.”

‘Neat bûten de wet om dien’

De FNP wil dat de provincie weigert te handhaven. ,,It paprikabedriuw hat neat bûten de wet om dien. De provinsje moat sizze: wy witte dat der in probleem is, we sykje in oplossing en oant dy tiid lûke wy ús der neat fan oan. Op oare plakken yn Nederlân litte se it ek gewurde.”

Veenstra wijst ook op het kringloopprincipe van de houtcentrale. ,,De sintrale draait op snoeihout. Wêr moatte wy dêr dan mei hinne? Nei Dútslân bringe sadat wy der fanôf binne? Boppedat: as wy it ferfiere moatte, komt der ek stikstof frij. En hoe komt it mei it lânskipsbehear as wy hout net mear ferbaarne meie? Us Steaten wolle fan de fossile brânstoffen ôf. Dan moat it provinsjebestjoer no dy line ek folgje. En as it dan foar de rjochter komt, dan kin de provinsje dit prima útlizze. Der moat earst folle mear dúdlikens komme.”

De FNP-Statenfractie heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college en verwacht uiterlijk vrijdag antwoorden. De vragen gaan ook over de houtcentrale in Beetsterzwaag, de warmtebron voor locatie Lyndenstein van Revalidatie Friesland. Ook daar wil de provincie handhaven. De problemen voor Lyndensteyn zijn minder groot, omdat er daar ook op gas kan worden verwarmd.

Nieuws

menu