Europeeske Taledei: 'Minderheidstaal heeft jeugd nodig'

Obe, het bezoekerscentrum van Lân fan taal in Leeuwarden. FOTO HOGE NOORDEN/JACOB VAN ESSEN Foto: Jacob van Essen

Minderheidstalen hebben jongeren nodig die het belang ervan uitdragen, betoogt voorzitter Froukje de Jong van het Europeesk Buro foar Lytse Talen (EBLT).
Lees meer over
Waadhoeke

De Jong is bezorgd over de vergrijzing bij de instellingen en organisaties die bij het bureau zijn aangesloten, zei ze zaterdag tijdens de viering van de Europeeske Taledei in het gemeentehuis van Waadhoeke in Franeker. Sinds 2001 wordt er op 26 september in Europa stilgestaan bij de meer dan 200 minderheidstalen die Europa rijk is. Daarvan zijn er inmiddels 80 officieel erkend.

De Jong prijst Waadhoeke om de voortvarendheid waarmee de gemeente na de herindeling het taalbeleid met behulp van een taalwerkgroep heeft opgepakt. ,,Elkeneen kin in syn aigen taal prate.’’ En positief vindt ze ook dat de jongeren er actief bij worden betrokken.

Een gemeente die meer aan het taalbeleid moet doen, is Leeuwarden, vindt ze. Na de herindeling is er vrij weinig tot niets gebeurd. ,,Dat mot echt âns. ’t Plattelând hoort d’r dochs ok bij.”

Dichter des Vaderlands Tseard Bruinja, die tijdens de viering een woordje sprak en poëzie voordroeg, is bezig met het verzamelen van allerlei gedichten in diverse talen. Hij bundelt ze in een bloemlezing die in december uitkomt.

Of hij langer door gaat, omdat hij de afgelopen periode vrijwel niets heeft kunnen doen, wordt hem gevraagd. ,,De nije dichter stiet te trapkjen. Dus nee. Yn jannewaris 2021 hâldt it foar my op.’’

Nieuws

menu