Een zwembommetje op warmte van de industrie

In de toekomst moet de gemeente Waadhoeke een duurzame zwemvoorziening krijgen die gebruikmaakt van industrieën die warmte afstaan.

Badmeesters Gillis van Maanen en Nynke de Vries in De Bildtse Slag.

Badmeesters Gillis van Maanen en Nynke de Vries in De Bildtse Slag. FOTO HOGE NOORDEN/JAAP SCHAAF

Waar inwoners van de gemeente Waadhoeke in de toekomst hun zwembommetje kunnen maken, was dinsdag onderwerp van discussie in het kernteam van de gemeente. Nu kan dat in de overdekte zwembaden Bloemketerp in Franeker en de Bildtse Slag in Sint Annaparochie en in de openlucht bij Resort Waadhoeke in Menaam.

Lees ook PREMIUM | Snel besluit nodig over zwembad Bloemketerp in Franeker

Een deel van de raad (FNP, ChristenUnie, Gemeentebelangen) wil graag onderzocht zien wat het kost om beide baden vijf tot tien jaar open te houden. CDA en SAM kijken verder. Zij kiezen voor een voorziening die dertig jaar mee kan en willen daarom nieuwbouw onderzocht zien. Zo is nieuwbouw op de plek van Bloemketerp een optie, aldus Anton Wijkhuis van het CDA.

Meer inzet voor zwembad Menaam

De FNP kiest voor twee scenario’s en wil naast onderzoek naar de huidige baden ook nieuwbouw onderzocht zien. In de tussentijd moeten de huidige baden open kunnen blijven. De FNP gaf verder aan geen gemeentelijke inzet meer te willen voor het openluchtbad in Menaam. ,,Doch dat jild mar nei in nij swimbad’’, aldus Hans Nauta. Volgens hem zijn er voldoende strandjes te creëren waar zwemmers zich 's zomers kunnen vermaken. Als voorbeeld gaf hij een plek in het nieuwbouwplan Franeker-Zuid.

Het CDA en SAM volgen deze visie op het openluchtzwemmen. Deze partijen vinden het risicovol om te investeren in een zwemvoorziening die van een particulier is. Gemeentebelangen en VVD vroegen wel steun voor het openluchtbad Waadhoeke. SAM ziet als oplossing een nieuw overdekt zwembad in Franeker met daarbij een openluchtbad. De ChristenUnie wil graag weten of het bad in Menaam het met eenmalige steun van 180.000 euro redt, of dat er nieuwe aanvragen zullen volgen.

Als er een nieuw zwembad komt, moet dat duurzaam zijn. De kansen liggen voor het oprapen aldus Anton Wijkhuis van het CDA. Hij wees erop dat warmte die vrijkomt van bedrijven als Huhtamaki of Royal Steensma gebruikt kan worden. Haye Stellingwerf van SAM ziet mogelijkheden in combinatie met nieuwbouw van de middelbare school AMS in Franeker. In december komt er een voorstel naar de raad.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Waadhoeke