Dronryp wil het archief van de vertrekkende zuivelfabriek onder eigen vleugels houden. 'It is ús fabryk'

Het is hún fabriek, die hoort bij hún dorp. Dus wil Dronryp dat het archief van de zuivelfabriek van FrieslandCampina, die binnenkort definitief sluit, binnen de dorpsgrenzen blijft.

Het huidige complex van de zuivelfabriek van Friesland Campina in Dronryp.

Het huidige complex van de zuivelfabriek van Friesland Campina in Dronryp. Foto: Catrinus van der Veen

Lees meer over
Waadhoeke

Ze zijn er kraakhelder in bij de Wurkgroep Histoarysk Dronryp. De foto’s en archiefmateriaal van de zuivelfabriek die 130 jaar het dorp domineerde, horen bij Dronryp. ,,It is ús fabryk dat slút”, zegt dorpshistoricus Jurjen Kuurstra. En dus zet de werkgroep alles op alles om historisch materiaal dat in het bezit is van FrieslandCampina voor het dorp te bewaren. ,,As se ús dat ek noch ôfnimme, dat soe skande wêze. It is wichtich foar it doarp.”

Nieuws

Meest gelezen