Dorpsvisie pleit voor herinrichting wegen

Aanleg van de nieuwe brug in de N384 bij Wjelsryp in 2019 Foto Hoge Hoorden/ Jacob van Essen Foto: Jacob van Essen

Lees meer over
Waadhoeke

Tussen nu en 2030 wil Dorpsbelang Wjelsryp een aantal verbeteringen in het dorp realiseren. Dat staat in de dorpsvisie 2020-2030. Het betreft renovatie of nieuwbouw van het dorpshuis, bouw van levensloopbestendige- en starterswoningen, herinrichting van het pleintje Lytse Buorren-Tillewei en herinrichting van de doorgaande weg. Ook het recreatiegebied bij de brug in de N384 (van Boazum naar Franeker) moet opgeknapt worden. De wens is er om meer visplekken en een zwemtrap te plaatsen.

Nieuws

menu