Defensie staat 'voor joker' met te luide radar Wier

Politiek Den Haag eist opheldering van het kabinet over de nieuwe radar in Wier. Defensie moet hem ‘s nachts uitzetten, omdat hij te veel lawaai produceert.

De nieuwe radar (links) en de oude van de Defensiepost in Wier.

De nieuwe radar (links) en de oude van de Defensiepost in Wier. FOTO CATRINUS VAN DER VEEN

,,Ze staan voor joker’’ zegt Tweede Kamerlid Sietse Fritsma (PVV). ,,Dit is beschamend.’’ Vrijwel alle fracties vragen zich af hoe het nu komt met de bewaking van het Nederlandse luchtruim. Volgens Defensie is er door de problemen in Wier ‘s nachts sprake van een ‘verminderde bescherming’.

De geluidsoverlast kwam woensdagavond aan de orde tijdens een digitale voorlichtingsbijeenkomst voor dorpelingen. De nieuwe radar die er vorig jaar is geplaatst, verkeert nog in de testfase. Het lawaai bleek ‘s nachts 5 decibel hoger dan het maximaal toegestane geluidsplafond. Daarom moet de stekker eruit tussen elf uur ’s avonds en zeven uur ’s ochtends.

Achtervang

PVV, PvdA, SP en CDA stellen Kamervragen. ,,Laat de Russen hier maar niet van horen’’, grapt PvdA’er John Kerstens, die zeer benieuwd is naar de oplossing. Hij vermoedt dat Defensie voor de luchtruimbewaking een noodoplossing heeft gevonden, zoals een afspraak met Duitsland of Denemarken, of vanaf een schip. ,,Ik kan me niet voorstellen dat ze ‘s nachts twee kaarsjes aansteken op de goede afloop. Er móet ergens een achtervang zijn.’’

'Ik kan me niet voorstellen dat ze ‘s nachts twee kaarsjes aansteken op de goede afloop'

Defensie, dat donderdag zelf niet kon reageren, heeft twee radarinstallaties in Nederland die het noordelijk en zuidelijk landsdeel bestrijken; Wier en Herwijnen in West-Betuwe. In de laatste plaats is het verzet tegen een nieuwe radar al jaren groot. Bewoners vrezen gezondheidsschade.

Juist daarom schrikken de Kamerfracties in Den Haag van het nu gerezen probleem in Wier. Sinds de komst van de nieuwe radar konden dorpelingen niet meer met het raam open slapen en er waren klachten over verstoorde verbindingen. ,,Opfallend’’, zegt Harry van der Molen (CDA). ,,Yn Wier wie der eins noait wat oan de hân. It doarp mei der fansels net wekker fan lizze.’’

'It doarp mei der fansels net wekker fan lizze'

Het CDA wil ook weten hoe het zit met de vergunningaanvraag. Mogelijk is die op verkeerde (geluids-)gegevens gebaseerd. Van der Molen is in elk geval blij dat Defensie actie heeft ondernomen en met het dorp in gesprek is gegaan. ,,En no moat der noch in oplossing komme.’’

PVV’er Fritsma trekt de vergelijking met de F-35 die bij onweer niet mag vliegen. ,,En nu deze blunder weer! Dit is toch onuitlegbaar?’’ foetert hij. ,,Dit soort grote fouten mag je van Defensie niet verwachten.’’ Fritsma hekelt het feit dat de Tweede Kamer door staatssecretaris Barbara Visser (VVD) niet tijdig van het probleem op de hoogte is gebracht. ,,Dit is heel ernstig.’’

Collega Kerstens vraagt zich af of het wel handig was dat Defensie de oude radar in Wier eind vorig jaar ontmantelde terwijl de nieuwe nog in de testfase zat.

'Er gaat iets niet goed, dat is helder'

Het ministerie drukte de komst van de nieuwe radar in Herwijnen door met het argument dat het essentieel is om zeven dagen per week, 24 uur per dag te beschikken over een goede luchtruimbewaking. Het bevreemdt de fracties dat de radar in Wier nu schijnbaar moeiteloos ‘s nachts kan worden uitgeschakeld. ,,Ik ben erg nieuwsgierig naar de uitleg van de staatssecretaris’’, zegt Sadet Karabulut (SP). ,,Je zou haast zeggen: voor Herwijnen biedt dit perspectief.’’

VVD’er Albert van den Bosch reageert het meest gematigd. ,,Er gaat iets niet goed, dat is helder’’, zegt hij. ,,Ik ga ervan uit dat ze met de fabrikant om tafel gaan om dit probleem op te lossen.’’

De PvdA probeert het onderwerp ‘Herwijnen’ inmiddels controversieel te verklaren, zodat het demissionaire kabinet hierin geen nieuwe stappen kan zetten.

Laat de Russen hier maar niet van horen
Je kunt deze onderwerpen volgen
Waadhoeke