Defensie staat 'voor joker' met te luide radar Wier

Politiek Den Haag eist opheldering van het kabinet over de nieuwe radar in Wier. Defensie moet hem ‘s nachts uitzetten, omdat hij te veel lawaai produceert.

De nieuwe radar (links) en de oude van de Defensiepost in Wier.

De nieuwe radar (links) en de oude van de Defensiepost in Wier. FOTO CATRINUS VAN DER VEEN

Lees meer over
Waadhoeke

,,Ze staan voor joker’’ zegt Tweede Kamerlid Sietse Fritsma (PVV). ,,Dit is beschamend.’’ Vrijwel alle fracties vragen zich af hoe het nu komt met de bewaking van het Nederlandse luchtruim. Volgens Defensie is er door de problemen in Wier ‘s nachts sprake van een ‘verminderde bescherming’.