De bouw van 350 woningen moet 1050 Waadhoekers aanzetten om te verhuizen

FOTO JACOB VAN ESSEN

Waadhoeke heeft de woonwensen gepolst in alle dorpen en wijken en heeft plannen liggen voor 350 nieuwe huizen. Die moeten 1050 verhuizingen op gang brengen.
Lees meer over
Waadhoeke

In Waadhoeke staan momenteel 21.114 woningen. Als het aan de gemeente ligt komen daar ieder geval 350 bij. Die nieuwe huizen zorgen dat de dichtgeslibde woningmarkt weer wat doorstroming krijgt, vertelde ambtenaar Ruben Snuif gisteravond bij een raadspresentatie over de update Woonvisie 2020-2030.

De verwachting is dat de nieuwbouw 1050 Waadhoekers aanzet tot een verhuizing. ,,Zo komt iedereen, oud en jong op de juiste plek terecht.” De gemeente heeft in alle dorpen en wijken de woonwensen gepolst. Maar voordat al die projecten kunnen worden uitgevoerd, zijn nog wel wat hobbels te nemen.

Geldpot nagenoeg leeg

Het zogenoemde Stads- en Dorpsvernieuwingsfonds (S&D), waarin geld zit voor bijvoorbeeld cofinanciering van bouwprojecten, is nagenoeg leeg en de raad zal moeten beslissen hoeveel ze er weer in wil stoppen. Nog een complicatie is dat de gemeentelijke organisatie met de ambitieuze plannen aan de top van haar kunnen presteert.

Materiaal kost al een jaar

Ook het tempo van bouwen is uiterst ongewis. Het duurt volgens Snuif zeker drie tot vijf jaar voordat de nieuwe huizen staan. ,,Alleen het bestellen van materiaal kost soms al een jaar.”

CDA’er Tjerk Wijnia wil alles overziend niet dat de gemeente ,,as in gek begjint te ûntwikkeljen”, maar binnen de grenzen kijkt wat kan. ,,Der moat kapaciteit by yn de ambtenarij om oan de fraach te foldwaan, mar yn de folgjende fase ûntstiet alsnoch in infarct as materiaal sa lang duorret.”

Nieuws

Meest gelezen