De Friese variant van het Groningse 'Kiek over Diek'

De samenwerking is bekrachtigd. Bestuurder fietsen alvast een stukje. V.l.n.r: Bé de Winter van het Wetterskip, Caroline de Pee van Waadhoeke, Paul Scholte van Harlingen en Jelle Boerema van Noardeast-Fryslân. FOTO CATRINUS VAN DER VEEN . Foto: Catrinus van der Veen

Friesland krijgt zijn eigen buitendijks fietspad zoals Kiek over Diek. Onder de noemer Op Paad lâns it Waad. In 2022 het eerste deel, de rest is in 2028 klaar.
Lees meer over
Waadhoeke
Harlingen
Noardeast-Fryslân

Het Groningse deel ligt er al . Kiek over Diek heet dat 90 kilometer lange fietspad van Nieuwe Statenzijl tot Lauwersoog langs de Waddendijk. Straks sluit Friesland in Lauwersoog aan en kan er zo’n 80 kilometer doorgefietst worden tot aan Roptazijl bij Harlingen. Hier werden maandag de handtekeningen gezet voor realisatie van Op Paad lâns it Waad .

Dit grotendeels buitendijkse fietspad wordt gerealiseerd door de gemeenten Harlingen, Waadhoeke en Noardeast-Fryslân en het Wetterskip. Deze laatste combineert de werkzaamheden met de dijkversterking die toch al tussen Koehool en Lauwersoog plaats moet vinden. Het fietspad zal op sommige plekken binnendijks gevolgd moeten worden omdat niet overal, bijvoorbeeld in verband met aanwezigheid van vogels, buitendijks gefietst mag worden.

Toeristische overstappunten

Op verschillende plekken zullen net als bij Kiek over Diek toeristische overstappunten komen. Plekken waar je een uitstapje landinwaarts kunt maken. De drie gemeenten hopen dat ondernemers hierop inspelen en willen met het project de economie en het toerisme een impuls geven. Waar bij Roptazijl nu nog een hek buitendijks de doorgang belemmert, zal straks een veerooster liggen en zo zullen meer obstakels verwijderd worden en komen er op een aantal plekken bankjes, tafels en afvalbakken. Niet iedereen is blij. Inwoner Jan Dogterom van Westhoek liet in de raad van Waadhoeke weten verstoring van vogels te verwachten.

Nieuws

menu