Buurman strijdt tot rechter tegen verhuizing hovenier

Toekomstige buren van hoveniersbedrijf Madhuizen uit Minnertsga stappen naar de rechter om verhuizing van dit bedrijf te voorkomen.

BEELD GOOGLE MAPS

BEELD GOOGLE MAPS

Op 16 april stemde een raadsmeerderheid van Waadhoeke in met de verhuizing van hoveniersbedrijf Madhuizen van buiten de bebouwde kom van Minnertsga naar de Stasjonstrjitte binnen de bebouwde kom. Naast dit beoogde perceel woont Pieter Wassenaar, die al bezwaar indiende en nu naar de rechter stapt. ,,Ik laat dit niet over mijn kant gaan. Ik vecht door tot de Raad van State.’’ Volgens hem zijn er meer buren die een rechtsgang overwegen. Zij waren gisteren niet voor commentaar bereikbaar.

Wel meldt omwonende Margreet Pieksma problemen met het besluit te hebben. Zij kunnen geen gang naar de rechter maken omdat ze bij het voornemen van de gemeente om mee te werken niet op tijd bezwaar hebben ingediend. ,,Waarom moet je op zo’n plek aan inbreiding doen? Het hoveniersbedrijf zit hier prima buiten de bebouwde kom. Waarom die trekkers en vrachtwagens binnen de dorpskom halen?’’

Groente- of dorpstuin

Zij ziet liever dat op de plek van dit grasveld en de plek waar nu nog het verenigingsgebouw van Oranje Nationaal staat een groente- of dorpstuin verrijst. Omdat het plan in de zomer van 2019 ter inzage werd gelegd, konden ze niet op tijd reageren en zij zijn verder niet actief benaderd over het plan, stelt Pieksma. Dat is ook een van de bezwaren van Wassenaar. ,,Precies in de schoolvakantie is het gepubliceerd, hoogst bedenkelijk.’’

Wassenaar stelt dat hij zich goed liet informeren toen hij aan de Stasjonstrjitte kwam wonen. Het was toen een gemengd gebied met woningen en bedrijven, maar van de gemeente Waadhoeke hoorde Wassenaar dat de bedrijvigheid gesaneerd zou worden om er meer een woongebied van te maken. Dat staat volgens hem ook in de dorpsvisie van Minnertsga. Dat er nu toch een bedrijf welkom is, verbaast hem, temeer daar het om een bedrijf uit de milieucategorie 3.1 gaat, terwijl ter plekke 2 is toegestaan. ,,Dat bagatelliseren ze dan, maar de richtlijnen van de VNG zijn daar heel duidelijk over. Alleen hele kleine tuinbedrijven vallen in een lichtere categorie.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Waadhoeke