'Bosk en iepen fjild' komt terug in Menaam: 'Die droom wordt nu werkelijkheid'

Mensen staan te weinig stil bij wat de natuur hen kan brengen. Daar wil de werkgroep ‘Bosk en Iepen Fjild’ uit Menaam verandering in brengen.

Het is een zinsnede uit een bekend Menamer lied dat meer dan 75 jaar geleden geschreven werd door Fedde Schurer. Het ‘Feintsje fan Menaam’ dat op zijn fiets door bos en open veld rijdt. ,,Want sin en wille is mear as jild yn bosk en iepen fjild’’ dichtte Schurer.

Van dat bos en open veld is veel verloren gegaan, constateerden Maria Brukx, Meindert en Ankie Keizer en Jelmar Lautenbach vijf jaar geleden. Ze richtten de gelijknamige werkgroep op. Geïnitieerd door Brukx die zich verdiepte in het bodemleven en biodiversiteit. Ze las over ecoparadijzen en voedselbossen en raakte enthousiast. Na een oproep in de dorpskrant wist ze het eveneens enthousiaste echtpaar Keizer mee te krijgen en via de PKN-gemeente haakte Lautenbach aan.

De werkgroep begon met een inventarisatie van het bestaande groen in en rond het dorp. Ze constateerden dat er veel eentonige grasveldjes liggen en veel compensatiebosjes met slechts één boomsoort. ,,Heel eenzijdig. Dat is geen kritiek van ons, want zo ging dat destijds. Maar er is niks te beleven. Het is een wildernis.’’

Een voedselbos

De groep wil de bosjes behouden, maar er meer biodiversiteit in aanbrengen. ,,Ook willen we het groen met elkaar verbinden. Er moeten dus nieuwe looppaden komen.’’ Concreet besloten ze aan de slag te gaan met vier plannen: een voedselbos aan de zuidoostrand van het dorp achter de Graldasingel, een bezinningstuin bij de kerk, nieuw groen bij zorgcentrum Orxmastate in de geest van de gelijknamige state die er vroeger stond en omvormen van gazons tot kleurrijker natuur.

De fusie van de voormalige gemeente Menameradiel tot de nieuwe gemeente Waadhoeke vertraagde hun plannen, maar een dezer dagen gaat de schep voor het voedselbos de grond in. Er blijft een bomenrij van het bestaande bosje staan. Binnenin komen notenbomen, zoals hazelaars, kastanjes en walnoot, en fruitbomen. Met elzen erbij, vullen de werkgroepleden aan, want die soort moet zorgen voor verrijking van de grond.

Ankie Keizer ziet al voor zich hoe het er in de toekomst zal zijn. Scholen kunnen er natuureducatie krijgen en de werkgroep wil workshops geven om te laten zien hoeveel je kunt eten uit de natuur. ,,We hanteren hetzelfde beleid als het Hemmemapark in Berltsum. Plukken mag niet, maar wat op de grond ligt, mag je rapen.’’

Planten uit de Bijbel

De andere plannen kwamen vanzelf in een stroomversnelling. Omdat bij Orxmastate het dienstencentrum afgebroken werd, wilde eigenaar Habion een herinrichting van het terrein. Dat wordt nu gecombineerd met de wensen van de werkgroep. Zo komt een stukje boomgaard van vroeger terug. In Habion vond de groep meteen een mede-investeerder.

Zo liep het ook met de plannen voor een bezinningstuin. Rond de kerk wilde de PKN-gemeente net groot onderhoud plegen. Nu is er gezamenlijk een plan gemaakt waarbij planten uit de Bijbel een rol spelen, zoals vijgen en olijven. Ook komt er water met een bankje. De PKN betaalt er aan mee. Ander geld komt van het provinciale Mienskipsfonds en het dorpenfonds van de gemeente Waadhoeke. Ook de Rabobank, Dorpsbelang en Wonen Noordwest-Friesland dragen bij.

Meindert Keizer vertelt dat gebruikgemaakt is van de expertise van Landschapsbeheer. Dat ontwierp alle plannen. ,,We zagen iets voor ons en zeiden tegen elkaar: we hebben een droom. Nu wordt die droom werkelijkheid.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Waadhoeke