Recreatiepark Bloemketerp in beeld als locatie voor nieuw zwembad en nieuwbouw twee scholen in Franeker

Zwembad Bloemketerp. FOTO ZWEMBAD BLOEMKETERP

Recreatiepark Bloemketerp is in beeld als locatie voor een nieuw zwembad en nieuwbouw voor twee scholen in Franeker.
Lees meer over
Waadhoeke

Dit laat het college van Waadhoeke weten aan de gemeenteraad. Het gaat om het deel van Bloemketerp ten noorden van het fietspad. Dit zou de voorkeursvariant moeten zijn in een nieuw locatieonderzoek.

Er zou plek moeten komen voor een duurzame opvolger van het verouderde zwembad Bloemketerp. Ook de scholen csg Anna Maria van Schurman en kbs De Kabas zouden er nieuwe gebouwen moeten krijgen.

Sportpark

Voordeel is dat de grond al eigendom is van de gemeente. Ook is de bouw van scholen volgens het bestemmingsplan al mogelijk op een deel van de nog onbebouwde gronden. Daarnaast ziet de gemeente er mogelijkheden voor een atletiekaccommodatie, met daarbij een ijsbaan.

De ideeën voor de locatie Bloemketerp staan in een reactie van het college op een initiatiefvoorstel van het CDA. Deze partij zou graag een multifunctioneel sportpark zien aan de Hertog van Saxenlaan. Het college wil dit voorstel betrekken bij verdere planvorming.

De uitkomsten van het verkennende locatieonderzoek wil het college uiterlijk in juni delen met de gemeenteraad.

Nieuws

menu