Bitgum en Bitgummole delen straks een verloren statetuin die fungeert als groene verbinder

Bitgum en Bitgummole delen straks een dorpstuin die het adellijke stateterrein van Groot Terhorne weer moet laten groeien en bloeien. Het plan grijpt terug op hoe het was en biedt wat in de toekomst nodig is.

Landschapsarchitecte Ilse van Zuilen, Sybe Bloem, Doeke de Jong en Peter Groothoff bij de originele Roodbaard-vijver die nog steeds op het stateterrein ligt.

Landschapsarchitecte Ilse van Zuilen, Sybe Bloem, Doeke de Jong en Peter Groothoff bij de originele Roodbaard-vijver die nog steeds op het stateterrein ligt. Foto: Niels Westra

Lees meer over
Waadhoeke

‘No, hjir sawat.” Doeke de Jong, Sybe Bloem en Peter Groothoff scharrelen het drassige oefenveldje op bij sportcomplex It Bosk in Bitgummole. ,,Hjirre moat er stien ha”, zegt De Jong resoluut. ,,Flak efter de goal fan it haadfjild.” Groothoff wijst naar de toegangspoort die nog op exact dezelfde plek staat. En Bloem gebaart naar ‘de kûm’, de vijver verderop die nog altijd een soort van intact is gebleven. De Jong: ,,En dan rint dêr ek noch san boochsleatsje. Dat wie in siersleat, ek orizjineel.”

Nieuws

menu