Bedenkster Anne Tilroe over 'haar' fonteinen: laat ze niet verworden tot ambtelijke sores

Het is een levenswerk geworden, zegt bedenkster Anna Tilroe over 11fountains. ,,Het is catastrofaal als het tot een ambtelijke sores verwordt.’’

Er zijn bij de i jsfontein in Dokkum altijd wel belangstellenden te vinden.  FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Er zijn bij de i jsfontein in Dokkum altijd wel belangstellenden te vinden. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Lees meer over
Waadhoeke
Harlingen
Leeuwarden
Noardeast-Fryslân
Súdwest-Fryslân

Ze staan er ruim een jaar, de fonteinen in tien van de elf Friese steden. Het ijskunstwerk in Dokkum werd pas begin dit jaar geplaatst, omdat de uitwerking meer tijd vergde. Ontegenzeggelijk heeft 11fountains, zoals het project van culturele hoofdstad Leeuwarden-Friesland 2018 formeel heet, zijn stempel gedrukt op de provincie.

Nieuws

menu