Aanleg fietstunnel en rotonde Marsum voorjaar 2021

In de ochtend- en avondspits zijn de twee minirotondes ten westen van Marsum de flessenhals waardoor het verkeer stagneert. FOTO LC/ARODI BUITENWERF

Het tweede kwartaal van 2021 wordt de fietstunnel bij Marsum aangelegd.
Lees meer over
Waadhoeke

Wethouder Boukje Tol van Waadhoeke meldt dit in een update aan de raad. Tegelijk met de fietstunnel wordt een turborotonde aangelegd. De provincie heeft de aanbesteding voor dit project eind dit jaar gepland. Het is de bedoeling dat het verkeer zo veel mogelijk ongehinderd doorgang kan vinden tijdens de werkzaamheden.

Sinds de komst van de Heak om Leeuwarden stagneert de doorstroming bij de rotonde Marsum-West.

Nieuws

menu