100-jarige Hinke Visser-Oostra uit Marsum: 'Ik haw in bliksemse handige soademiter west'

Hinke Visser-Oostra wordt woensdag honderd jaar. Hoe kijkt de Marsumse toneelspeelster en koordirigente terug op de tijd die achter haar ligt en wat maakt het leven de moeite waard? ,,Meitsje wille; dat makket in oar blier en dysels gelokkich.”

De 100-jarige Hinke Visser-Oostra: 'Ik haw in bliksemse handige soademiter west'

De 100-jarige Hinke Visser-Oostra: 'Ik haw in bliksemse handige soademiter west' FOTO MARCHJE ANDRINGA

Lees meer over
Waadhoeke
Leeuwarden

Midden op de Buorren in Marsum in een ‘knap burgerhûs’ woont Hinke Visser-Oostra. Vandaag viert ze haar honderdste verjaardag. ,,In aparte gewaarwurding”, vertelt ze aan een kop koffie in haar woonkamer die behangen is met foto’s, boeken en souvenirs. Herinneringen aan een rijk gevuld leven vol armoede en hard werken, een druk gezinsleven, een toneel- en zangcarrière en ‘wille’ als motor voor alles.

‘Jij bent een monster’