Gedoe rond wethouderspost op Vlieland levert vijf spontane sollicitaties op. Eilandgemeente koerst af op traagste collegevorming ooit

Vijf mannen hebben de afgelopen week spontaan gesolliciteerd naar een wethouderspost op Vlieland. Ondertussen koerst de gemeente af op de traagste collegevorming in Nederland ooit.

Vlieland.

Vlieland. FOTO LC

Lees meer over
Vlieland

Volgens raadsgriffier Magda Brinksma maken de vijf verlate briefschrijvers, die net als de vorige schrijvers niet van het eiland zelf komen, gewoon kans op de positie. Dit terwijl de oorspronkelijke vacature eigenlijk al sinds 11 augustus is gesloten.

Twee wethouders, één huis

Nieuws

menu