Vlieland vindt plan voor hotel te gortig

Restaurant Gestrand aan de Havenweg.

Het plan om restaurant Gestrand aan de Havenweg op Vlieland om te bouwen tot hotel, kan niet op instemming rekenen van de gemeente.

De eigenaren willen twee vliegen in een klap slaan: het oude, gedateerde pand in betere staat brengen en er een hotelfunctie aan toevoegen. Boven het restaurant zouden dertien hotelkamers moeten verrijzen, waardoor een ruim 8 meter hoog en uit drie bouwlagen bestaand gebouw ontstaat.

De eigenaren willen het hotel volgend jaar openen. Op een informatieavond eerder dit jaar toonden omwonenden zich weinig enthousiast.

Kruimelvergunning

Ook burgemeester en wethouders hebben hun bedenkingen bij het plan. Zo noemt het college het bouwvolume uit oogpunt van welstand niet passend. ,,Het integreert niet in de omgeving.’’ Het complex moet ook minimaal een verdieping lager.

Het college wil op korte termijn met de initiatiefnemers om de tafel. Ook zal de gemeenteraad bij de definitieve besluitvorming worden betrokken, zoals de raad vorige maand reeds kenbaar maakte. Want hoewel het bouwplan in strijd is met het bestemmingsplan, kan het college daarvan afwijken door gebruik te maken van een zogenoemde kruimelvergunning.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Vlieland
Waddengebied