Dierzorg op Vlieland en twaalf andere projecten ontvangen subsidie van provincie

Vlielander schapen. FOTO PROVINCIE FRYSLÂN

De provincie Fryslân heeft subsidies verstrekt aan 13 initiatieven op de Friese waddeneilanden. In totaal gaat er ruim 135.000 euro vanuit het Iepen Mienskipsfûns (IMF) naar projecten.
Lees meer over
Vlieland
Ameland
Schiermonnikoog
Terschelling

Een van de projecten die subsidie krijgt is een initiatief voor dierzorg op Vlieland. Er is geen dierenarts op het eiland, daarom worden ook huisdieren en vee behandeld door de huisarts. De huisartsen hebben een perceel toegewezen gekregen van de gemeente Vlieland en Staatsbosbeheer waar een permanente behandelruimte, wachtruimte en quarantaineplek gebouwd kunnen worden. De totale kosten voor dit project zijn 25.500 euro, daar draagt het IMF 10.000 euro aan bij.

Ook krijgt de stichting Sterke Yerke 75.000 euro uit het IMF om een vlot te bouwen. Op het vlot wordt een nulmeting gedaan naar de aanwezigheid van microplastics in de Waddenzee.

Daarnaast krijgt de virtuele Berenloop op Terschelling een bijdrage van 14.408 euro voor de ontwikkeling van een app waarmee de Berenloop virtueel gelopen kan worden nu de ‘echte’ versie niet doorgaat in verband met het coronavirus.

In 2021 kunnen er van 11 januari tot en met 4 februari weer nieuwe subsidies aangevraagd worden.

Nieuws

menu