Zonnepark Burgum veel groter dan oorspronkelijk bedacht

Het nieuwe zonnepark bij de elektriciteitscentrale in Burgum wordt mogelijk ruim twee keer zo groot als aanvankelijk het idee was: 25 hectare.

Het gebied ten noorden van de energiecentrale in Burgum dat in beeld is als locatie voor een zonnepark van 25 hectare.

Het gebied ten noorden van de energiecentrale in Burgum dat in beeld is als locatie voor een zonnepark van 25 hectare. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Lees meer over
Tytsjerksteradiel

De beoogde locatie ligt direct ten noorden van de Centrale van Engie, in een gebied begrensd door de Koumarwei en de Zomerweg. Het wordt hiermee in oppervlakte ruim vier keer zo groot als zonnepark De Griene Greide in Garyp. Samen met 25 hectare aan zonnepanelen op daken zou het heel Burgum, wat betreft huishoudens en vervoer, energieneutaal maken, aldus Piet Bruining van Enerzjy Groep Burgum (EGB).

Nieuws

menu