Wetterskip wijst gaswinningsplan 'van de buitencategorie' rond Burgum af

Gaswinningsinstallatie van Vermilion bij de Soestpolder in Burgum. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Wetterkip Fryslân werkt niet mee aan het plan van Vermilion voor het winnen van 11,5 miljard kuub aardgas rond Burgum. De waterhuishouding kan de bodemdaling niet aan.
Lees meer over
Tytsjerksteradiel

Als de bodem in het gebied inderdaad tot maximaal 32 centimeter daalt, heeft dat ,,sterk negatieve gevolgen’’ voor het waterbeheer, zegt dijkgraaf Luzette Kroon. Gemalen en keringen zijn er niet op berekend en er is bemaling nodig in gebieden die nu onder de boezem vallen.

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân heeft demissionair minister Bas van ’t Wout van Economische Zaken al geadviseerd het winningsplan van het Canadese bedrijf af te wijzen, ook met een verwijzing naar de maatschappelijke onrust die het teweegbrengt. Gaat de minister toch akkoord, dan is de volgende procedurele stap het indienen van een zienswijze. Dat zal het bestuur ,,gezien de impact zeer zeker stevig afwegen’’, zei Kroon gisteren in een vergadering van het algemeen bestuur van het Wetterskip.

Daarin kwam Monique Plantinga (Water Natuurlijk) met een reeks vragen over de winningsaanvraag ‘van de buitencategorie’. Zij vergde het dagelijks bestuur op een berekening van de risico’s en impact van de bodemdaling. ,,Hoeveel werk komt hier achter weg waarmee het Wetterskip straks heeft te dealen.’’

Gaswinning en bodemdaling zijn onmogelijk te rijmen met de veenweideplannen waaraan het waterschap meewerkt, aangespoord door het ministerie van LNV. Plantinga: ,,Aan de ene kant nemen wij maatrelen om de bodemdaling af te remmen, aan de andere kant worden we vanuit het Haagse en Canada overruled met voornemens die deze inspanningen deels teniet doen. Dit is toch dweilen met de kraan open?’’

Yde Dijkstra (FNP) wees nog op de gevolgen van gaswinning middels fracking op de kwaliteit van het diepere grondwater en het drinkwaterwinningsgebied van Vitens. Dijkstra: ,,By fracking wurde boaiemfrjemde stoffen ûnder hege druk yn de djippere grûnlagen brocht. Dêr meitsje wy ús slim soargen oer.’’

Het Wetterskip is voornemens om aan het einde van de maand in commissieverband verder te praten over de gaswinningsplannen.

Nieuws

menu