Wethouder Hoekstra vol lof over 'trochsetters' van Jistrum op weg naar realisatie mfa

Wethouder Hoekstra: 'Mooie kans voor Jistrum om een voorzieningen te behouden. Foto: Gemeente Tytjerksteradiel

Het gemeentebestuur van Tytsjerksteradiel heeft ingestemd met de bouw van multifunctionele accommodaties in Jistrum en Tytsjerk. Wethouder Gelbrich Hoekstra heeft Jistrum in haar portefeuille. „Een hele mooie ontwikkeling, echt van onderop”.

De gemeenteraad neemt tijdens de raadsvergadering van 16 september het definitieve besluit. In beide dorpen zijn er plannen voor nieuwbouw van de basisscholen. In Jistrum krijgen ook de sportvoorzieningen een plaats in de multifunctionele accommodatie. Dorpsbelangen Tytsjerk wil met diverse partijen samenwerken en het bestaande dorpshuis Yn’e Mande uitbreiden tot een multifunctioneel centrum met een nieuwe school, gymzaal en kinderopvang.

DOM

In 2019 is in Jistrum een Dorps Ontwikkelings Maatschappij (DOM) project gestart. Hierin staat de samenwerking tussen de gemeente en het dorp en werken aan de leefbaarheid en toekomstbestendigheid van Jistrum centraal. Alle verenigingen en (maatschappelijke) organisaties uit het dorp zijn bij het project betrokken.

Belangrijke onderdelen van de multifunctionele accommodatie (MFA) zijn de bestaande sportvoorzieningen en de nieuw te bouwen school in het dorp. „In het hele complex komen de school (die zit al tijdje te wachten), de peuterspeelzaal, de voetbalvereniging, de (PKN-)kerk, de sporthal en andere clubs en kleinere verengingen. Het wordt een ontmoetingsplek, met alle voorzieningen”, legt wethouder Hoekstra uit.

Behouden

“In Jistrum zijn de voorzieningen nu verspreid door het dorp. De bouw van de MFA is een mooie kans voor Jistrum om een voorzieningen te behouden. Beide dorpen hebben goed onderzoek gedaan naar wat nodig is, ook voor behoud van voorzieningen. Door combineren is alles meer haalbaar”, stelt de wethouder.

Op 1 juli 2021 is de visie Maatschappelijk Vastgoed vastgesteld door de gemeenteraad en daarmee zijn de kaders voor het bouwen van multifunctionele centra duidelijk. Deze visie heeft als doel de leefbaarheid in de dorpen verder verbeteren en om van Tytsjerksteradiel een topregio te maken.

Tytsjerk

De openbare en de christelijke school in Tytsjerk zijn in 2018 gefuseerd. De leerlingen zitten nu in het gebouw van de openbare school. Omdat dit gebouw te klein en verouderd is, is een nieuw schoolgebouw nodig. Dorpsbelangen Tytsjerk, het dorpshuis, de peuteropvang en basisschool gaan samenwerken binnen het multifunctionele centrum (MFC).

Dat wethouder Andries Bouwman de plannen in Tytsjerk onder zijn hoede heeft, komt doordat hier de vraag vanuit het onderwijs kwam. „Die verdeling is min of meer zo ontstaan, ik was met Jistrum bezig. En vastgoed, dat zit weer bij Tytsy Willemsma in de portefeuille.”

Parallel

Er is nog geen planning, pas na het raadsbesluit kan een tijdpad worden gemaakt. „Er ligt al van alles, maar dan is het pas definitief. De plannen kunnen zich parallel aan elkaar ontwikkelen, de dorpen hebben ook onderling contact. Overleg, ervaringen delen.”

„Het is echt een heel mooie ontwikkeling. Jistrum heeft kans gezien de neuzen dezelfde kant op te krijgen. Ik heb daar heel veel respect voor. Ze hebben snieskeppers als ‘geuzennaam’, prima, maar ik zie ze als trochsetters. Er zit wat power in het dorp. Hoe voorzieningen in de lucht houden, onderling verbinden. Voor behoud van de leefbaarheid van het dorp. Ik zie de mfa’s ook meer als ontmoetingscentra. Want bij ontmoeten, ontstaan ook contacten.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Tytsjerksteradiel