Vragen over mogelijk transformatorstation bij Burgum

De elektriciteitscentrale bij Burgum. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

PvdA, VVD en GroenLinks in Tytsjerksteradiel hebben vragen gesteld over de mogelijke komst van een transformatorstation naar de elektriciteitscentrale bij Burgum.

Daarmee moet windenergie van zee worden omgezet voor gebruik. De partijen willen weten of het college ermee bekend is dat transformatorstations van deze omvang laagfrequent geluid produceren dat tot in de wijde omtrek overlast kan veroorzaken.

Ook vragen de fracties zich af op basis waarvan het college de suggestie doet om in de centrale een waterstofinstallatie te vestigen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Tytsjerksteradiel