Vijf dagen na de grote brand in Noardburgum liggen scherven zonnepanelen nog in het gras: verzekeraars aan zet

De scherven van verbrande zonnepanelen liggen vijf dagen na de grote brand in Noardburgum nog in de weilanden. Opruimen kost geld en daarom moeten de verzekeraars eerst uitzoeken hoe het wordt betaald.

Boerin Hillie van der Meer uit Kûkherne is tweede pinksterdag met haar man Gerrit en zwager Haaije over het land gelopen. ,,It leit yn in skeane baan oer 10 hektare hinne’’, vertelt ze. Allemaal scherpe stukjes van zonnepanelen, die vergruizen als je erin knijpt. Waarschijnlijk zijn ook nog een hoop scherven aan het zicht onttrokken, omdat het gras hoog staat.

Op de dag van de brand was al duidelijk dat het gras op de getroffen percelen niet meer bruikbaar was als veevoer. Nadat het gemaaid is - dat wordt waarschijnlijk pas volgende week, als de weersomstandigheden beter zijn - moet het afgevoerd worden door een erkende afvalverwerker. En daar kleven kosten aan. ,,Mar wa betellet dy?’’ Deze vraag ligt bij de verzekeraar, vertelt Van der Veen.

Verzekeringskwestie

Het is de vraag waar andere boeren in de streek ook mee zitten, vertelt regiobestuurder Tineke de Vries van LTO Noord. ,,Het wordt echt een verzekeringskwestie.’’ LTO Noord adviseert leden dan ook om vondsten te registeren en foto’s te maken. Want de schade kan in de papieren lopen. Zeker als zou blijken dat er deeltjes achterblijven na het weghalen van de ‘eerste snee’.

Het kan zijn dat er dan ‘stofzuigers’ ingezet moeten worden, veronderstelt De Vries. ,,Maar het heeft ook al flink geregend, dus zit het misschien al in de grond?’’ Ze wil eigenlijk niet speculeren over welke opruimmethoden dan nodig zouden zijn. Eerst gaat het om de vraag of de schade überhaupt vergoed wordt. Kortom, de boeren wachten met spanning op de instructies van hun verzekeraars.

Geen pasklare oplossing

FGD Assurantiën, gevestigd in Leeuwarden, is voor twee klanten druk bezig om helder te krijgen waar het geld vandaan moet komen, vertelt directeur Sandra de Swart. Uitgezocht wordt of de polissen van de getroffen boeren de schade dekken, of dat de verzekering van de houthandel in Noardburgum waar de brand woedde moet uitkeren.

Omdat de verspreiding van deeltjes van zonnepanelen over boerenland een uitzonderlijke situatie is, is er geen pasklare oplossing voorhanden, aldus De Swart. ,,Maar we hebben goed overleg met de verzekeraar van de betrokken houthandel. De lijnen zijn heel kort. We willen het voor onze klanten zo snel mogelijk duidelijk hebben.’’

Bij de gemeente Tytsjerksteradiel zijn 116 meldingen binnengekomen van boeren en anderen die scherven op hun grond hebben aangetroffen, meldt een woordvoerder. Die komen ook uit Achtkarspelen, Dantumadiel en Noardeast-Fryslân.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Tytsjerksteradiel