Hoe de verkoop van Wiidpleats bij Earnewâld It Fryske Gea bevrijdt van 'bongel oan 'e poat'

Met de verkoop van de goeddeels leegstaande Wiidpleats is It Fryske Gea verlost van een blok aan zijn been. Het complex op vakantiepark It Wiid bij Earnewâld komt in handen van Zwanenburg Projecten in Heerenveen.

De Wiidpleats, met de ingang van het bezoekerscentrum van De Alde Feanen.

De Wiidpleats, met de ingang van het bezoekerscentrum van De Alde Feanen. Foto LC

Lees meer over
Tytsjerksteradiel

Op 15 september wordt het gebouwencomplex overgedragen aan de projectontwikkelaar. Hoeveel geld er met de deal gemoeid is, willen beide partijen nu niet zeggen. Duidelijk is wel dat de opluchting groot is bij It Fryske Gea. ,,Dit gebou wie foar ús in bongel oan ’e poat. We ha trije jier dwaande west om it kwyt te reitsjen’’, zegt directeur Henk de Vries.