Verhoudingen Tjalling Koopmans College in Hurdegaryp ernstig verziekt. 22 van de 41 leerkrachten zouden dit schooljaar zijn vertrokken

,,Het is een enorme bende’’, zegt een leerling van het Tjalling Koopmans College, anoniem. Docent Bert Mul uitte via Omrop Fryslân zijn zorgen en werd direct op non-actief gesteld. De verhoudingen bij de School voor Persoonlijk Onderwijs zijn ernstig verziekt.

Tjalling Koopmanscollege in Hurdegaryp. FOTO: MARCEL VAN KAMMEN

Tjalling Koopmanscollege in Hurdegaryp. FOTO: MARCEL VAN KAMMEN

Ouders, leerlingen, leerkrachten en de Algemene Onderwijsvakbond (Aob) maken zich grote zorgen over de gang van zaken op het Tjalling Koopmans College in Hurdegaryp, één van de acht Scholen voor Persoonlijk Onderwijs in het land.

Ouders onderzoeken of hun kinderen volgend schooljaar elders terecht kunnen en hebben de gemeente Tytsjerksteradiel gevraagd onderzoek te doen naar het welzijn van de leerlingen. Joost Visser, bestuurder van scholenkoepel CVO Noord- en West-Fryslân waaronder Comenius Mariënburg in Leeuwarden valt, bevestigt dat er gesprekken lopen over leerlingen die willen overstappen. Om hoeveel het gaat wil hij niet zeggen, ,,maar het gaat om meer dan één’’.

Rayonbestuurder Marja de Bree van onderwijsvakbond Aob wil op korte termijn een ledenbijeenkomst beleggen over de situatie op de school. De vakbond verleent juridische bijstand aan docent Bert Mul, die op non-actief werd gesteld nadat hij zich dit weekeinde bij Omrop Fryslân uitliet over de leegloop op de school.

22 leerkrachten vertrokken

Rond de school in Hurdegaryp, die circa 370 leerlingen telt, is de afgelopen maanden grote onrust ontstaan. Er is een enorm verloop onder leerkrachten: in totaal zouden dit schooljaar 22 van de 41 leerkrachten zijn vertrokken, vrijwillig of gedwongen.

Berichtgeving in het dagblad Trouw , afgelopen zaterdag, veroorzaakt nog meer onrust. Ongeruste ouders kregen een mail van Suzan Polet, oprichter van de school in Hurdegaryp, waarin zij zegt: ,,Ik juich het vertrek van deze groep docenten toe.’’ Ze spreekt van een ‘mediahetze’ tegen de school.

Het Tjalling Koopmans College startte in 2013 en was daarmee, na die in Kapelle, de tweede SVPO-school in het land. Inmiddels zijn er ook scholen in Amsterdam, Utrecht, Hoorn, Deventer, Geldermalsen en Hengelo. Initiatiefnemers zijn Misha van Denderen en zijn vrouw Suzan Polet.

Visie

De visie van SVPO is: kleine klassen (zestien leerlingen) met veel ruimte voor persoonlijke aandacht voor leerlingen. Dat kan door overhead te minimaliseren. De scholen maken gebruik van de reguliere overheidsfinanciering, maar de filosofie botst zeer frequent met de Inspectie voor het Onderwijs. Die stelt dat Van Denderen zich niet aan de regels houdt.

Ook nu ligt SVPO in de clinch met de inspectie: een kritisch rapport mag volgens de scholenkoepel niet worden gepubliceerd. De rechter buigt zich maandag over deze kwestie. Duidelijk is wel dat de Onderwijsinspectie één of meer van de acht scholen heeft aangemerkt als ‘zeer zwak’.

Trouw schets een beeld van onderwijspioniers die niet gediend zijn van inmenging in hun zaken, omdat onderwijsresultaten overwegend goed zijn: meer leerlingen doen examen op een hoger niveau dan wat de basisschool adviseerde en vwo’ers volgen vaak meer vakken dan op ‘gewone’ scholen voor voortgezet onderwijs.

Gebrek aan transparantie

Volgens de krant belonen Van Denderen en Polet (coördinator van de schoolleiders) zich ruim voor hun inspanningen en schakelen zij ook hun zoons tegen betaling in. Onder andere voor examentraining, wat ook op de school in Hurdegaryp gebeurde. Hoewel Van Denderen zegt dat dit goedkoper is dan de inhuur van externe bureaus, hekelen experts in de krant de financiële dwarsverbanden en het gebrek aan transparantie daarover.

Ouders en docenten vinden dat de schoolleiding in Hurdegaryp niet kan omgaan met kritische geluiden. Ook de vakbond hoort die geluiden. ,,De school maakt gebruik van publiek geld’’, zegt De Bree. ,,Daar hoort bij dat je je aan de regels houdt en publiekelijk verantwoording aflegt over je handelen.’’

Reactie

Suzan Polet, oprichter van het Tjalling Koopmans College, reageerde gisteravond op de commotie. ,,Alle herrie van de afgelopen dagen is niet nodig, ik vind het ook schadelijk voor de leerlingen. Een aantal is nog bezig met de examens. Niet professioneel van de docenten.’’

Dat docent Bert Mul na kritische uitlatingen bij Omrop Fryslân op non-actief is gesteld, ,,lijkt me evident.
 Als je de school zo in diskrediet brengt is er geen andere keuze.’’

Volgens Polet sluimert de onvrede bij een deel van de docenten al twee jaar. Van de dertien vacatures zijn er inmiddels vier vervuld.

 Ondanks alle ophef zijn de resultaten van de school goed, zegt zij. Leerlingen stromen op naar hogere niveaus en alle leerlingen die de afgelopen tijd hun examen hebben afgerond, zijn geslaagd. ,,Dat mijn zoons in Hurdegaryp hebben geholpen tijdens de examens komt doordat docenten weigerden dit te doen.’’ Van ongeoorloofde verrijking is op geen enkele wijze sprake geweest, aldus Polet.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Tytsjerksteradiel
Onderwijs