Tytsjerksteradiel vraagt kopers vrije kavels rechtszaak te starten tegen gemeente omtrent verplichte aanschaf regenwatersysteem

FOTO PIXABAY

De gemeente Tytsjerksteradiel wil duidelijkheid krijgen over de vraag of het mensen die sinds 2009 vrije woningkavels van de gemeente hebben gekocht terecht heeft verplicht om een regenwatersysteem aan te schaffen.

Enkele eigenaren van een regenwatersysteem starten na overleg met de gemeente een juridisch proces om duidelijkheid over te krijgen.

Het college van de gemeente Tytsjerksteradiel is vorig jaar diverse keren geconfronteerd met vragen en klachten over deze systemen. Het college wilde echter eerst helderheid hebben over het functioneren van de systemen en de beleidsmaatregel tegen het licht houden, voordat een besluit werd genomen.

Wel is besloten de verplichte aanschaf om te zetten in de mogelijkheid tot vrijwillige aanschaf. De leverancier van de systemen heeft volgens het college inmiddels een aanzienlijk deel van de klachten opgelost.

Nadat de gemeente de zaak nader onderzocht ontstond twijfel of de gemeente op basis van artikel 122 van de woningwet kopers had mogen verplichten om bij de bouwkavel een regenwatersysteem af te moeten nemen. Dat is vervolgens juridisch onderzocht.

Omdat er nog geen vergelijkbare situaties waren geweest in Nederland zocht de gemeente samenwerking met enkele eigenaren van regenwatersystemen en is onlangs afgesproken dat zij een juridische procedure tegen de gemeente beginnen.

Eventuele vervolgstappen van de gemeente zijn afhankelijk van de uitspraak van de rechter. Het is nog niet bekend wanneer de rechtbank uitspraak doet.

Lees ook: VVD Tytsjerksteradiel wil kostenplaatje regenwatersysteme n

Je kunt deze onderwerpen volgen
Tytsjerksteradiel