Tytsjerksteradiel moet zichzelf op de vingers tikken om vervuiling door rubberkorrels

Foto ANP

De gemeente Tytsjerksteradiel leest zichzelf binnenkort de les vanwege bodemvervuiling door kunstgrasvelden.
Lees meer over
Tytsjerksteradiel

Stichting InStrepitus, die strijdt tegen vervuiling door kunstgraskorrels, heeft drie handhavingsverzoeken ingediend. Die zijn gericht tegen bodemvervuiling door rubbergranulaat van de kunstgrasvelden van FC Burgum, VV Hardegarijp en VC Trynwâlden. Milieudienst FUMO heeft daar overtredingen vastgesteld.

Bij alle drie de velden zijn wel maatregelen genomen om te voorkomen dat rubberkorrels in de omgeving terechtkomen, maar niet genoeg om te voldoen aan de Wet bodembescherming.

Dwangsom

De kunstgrasvelden vallen onder de verantwoordelijkheid van de gemeente, waardoor Tytsjerksteradiel handhavend moet optreden tegen zichzelf. Het college krijgt een vooraankondiging van een last onder dwangsom en krijgt te horen voor welke datum de overtredingen opgelost moeten zijn.

Het college wilde al aanvullende maatregelen nemen om te voorkomen dat rubberkorrels buiten de velden belanden. Dat is namelijk vervuilend voor het milieu. Vanwege de handhavingsverzoeken moet het mogelijk sneller gebeuren, omdat de gemeente zichzelf anders een dwangsom moet opleggen. De gemeenteraad krijgt een plan van aanpak toegestuurd, met een overzicht van de kosten.

Nieuws

menu