Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen steunen Fries schrijven maar doen het zelf amper

Het geschreven Fries komt er bekaaid af in Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen, ondanks stimulerend taalbeleid.

FOTO PIXABAY

FOTO PIXABAY

Lees meer over
Tytsjerksteradiel
Achtkarspelen

De samenwerkende gemeenten willen de Friese taal behouden en versterken, maar schrijven zelf amper in de ‘memmetaal’. Ondanks dat er tijdens gemeenteraadsvergaderingen veel Fries gesproken wordt, krijgen de raadsleden zelden Friestalige stukken aangereikt. Dit blijkt uit een evaluatie van het eigen taalbeleid.

Nieuws

menu