Toch 150 extra woningen voor Tytsjerksteradiel

Foto Pixabay

Tytsjerksteradiel mag toch 150 extra woningen bouwen als compensatie voor de 12 miljoen euro die de gemeente bijdroeg aan de aanleg van de Sintrale As. Dit maakte wethouder Gelbrig Hoekstra dinsdagavond bekend.

De gemeenten in Noordoost-Friesland en de provincie hebben nieuwe woningbouwafspraken gemaakt. Daarmee is ook duidelijk geworden dat Tytsjerksteradiel toch 150 extra huizen mag bouwen, bovenop het reguliere aantal.

Dit is opmerkelijk, omdat vorig jaar onduidelijkheid ontstond over de afspraken tussen de gemeente en de provincie. B en W beriepen zich op ruim tien jaar oude afspraken, maar volgens GS waren de 150 woningen niet los de zien van de regionale woonbehoefte.

Buitenstedelijk

Dit verschil van opvatting leidde ertoe dat het plan voor een grote woonwijk in De Warren bij Burgum vorig jaar juli werd afgeschoten door de raad. Vrees dat de woningbouw in De Warren ten koste zou gaan van nieuwe huizen in andere dorpen hielp de tegenstanders van de woonwijk in het groene gebied aan een nipte meerderheid.

Hoekstra meldde dinsdagavond aan de gemeenteraad dat de extra huizen ook ‘buitenstedelijk’ gebouwd mogen worden en niet allemaal in Burgum hoeven te komen. Hiermee ontstaat er ruimte voor bijvoorbeeld het bouwplan van Aldtsjerk Foarút. De sociaal-economische versterking van Burgum was wel een van de pijlers onder de afspraken rond de Sintrale As en het college komt met een locatiestudie voor woningbouw bij Burgum.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Tytsjerksteradiel