Tjalling Koopmans College in Hurdegaryp stak 1,75 miljoen Fries onderwijsgeld in schoolgebouw Hoorn, mocht dat?

Mocht het Tjalling Koopmans College 1,75 miljoen euro, beschikbaar gesteld door de overheid voor onderwijs in Hurdegaryp, schenken aan de zusterschool in Hoorn, opdat die een nieuw gebouw kon kopen?

Tjalling Koopmans College in Hurdegaryp.

Tjalling Koopmans College in Hurdegaryp.

Lees meer over
Tytsjerksteradiel

Het is een van de vele opvallende financiële transacties die volgens de Onderwijsinspectie niet door de beugel konden bij de school voor voortgezet onderwijs. Niks aan de hand, sust het schoolbestuur: alles gebeurde in het belang van het onderwijs.