Snijden in voorzieningen Tytsjerksteradiel roept tientallen reacties op

Jongerenwerk, dorpshuizen, organisaties in de cultuur, monumentenzorg en diverse andere clubs in Tytsjerksteradiel luiden de noodklok.

't Stationnetje in Hurdegaryp. Foto 't Stationnetje

't Stationnetje in Hurdegaryp. Foto 't Stationnetje

Ruim twee weken geleden presenteerde Tytsjerksteradiel een groot pakket aan mogelijke bezuinigingen. De gemeente heeft er de afgelopen jaren verschillende taken bij gekregen van het rijk, vooral op het gebied van zorg. Die kosten meer dan de gemeente ervoor krijgt, waardoor er een tekort is van 3,5 miljoen euro.

Om te voorkomen dat de gemeente door zijn reserves heengaat, moet er voor 3,3 miljoen euro bezuinigd worden. Er wordt gesneden in allerlei voorzieningen die een rol spelen in het leven van inwoners. De gemeente kreeg de afgelopen weken zo’n dertig reacties van burgers en organisaties die geschrokken zijn.

Miljoen keer dankbaar

Onder anderen meerdere jongeren die gebruik maken van ’t Stationnetje in Hurdegaryp klommen in de digitale pen. Zij zouden het ‘superzonde’ vinden als deze plek, voor jongeren die moeite hebben om bepaalde stappen te maken in het leven, verloren zou gaan. Het college kiest er namelijk voor om stevig te bezuinigen op welzijnswerk.

‘’t Stationnetje heeft heel veel betekend voor mij’, schrijft een deelnemer. ‘Hierdoor durfde ik uit mijn huis te komen. Door hun ondersteuning en aanwezigheid heb ik zelfvertrouwen opgebouwd en ben sterker geworden. Ik durfde weer te solliciteren, om autorijles te volgen en heb nu doelen voor toekomstige studie. Ik kijk nu erg positief uit naar mijn toekomst. Dat is iets wat ik eerder nooit voor mogelijk had gehouden. Ik ben een miljoen keer dankbaar dat ’t Stationnetje gewoon bestaat.’

‘Enorme kapitaalvernietiging’

Ook meerdere dorpshuizen trekken aan de bel. Dorpshuis De Mounestien in Mûnein maakt een rekensom en concludeert dat een aantal dorpshuizen in Tytsjerksteradiel direct in de problemen komt als de bezuinigingen doorgaan. Onderhouds- en exploitatiekosten lopen immers door. ‘Uiteindelijk zal er dus een aantal dorpshuizen noodgedwongen moeten sluiten waardoor er enorme kapitaalvernietiging plaatsvindt’, zo staat in de reactie.

Iepenloftspul Burgum vreest het verlies van de 5000 euro die de gemeente elke twee jaar geeft. Het is een tijd waarin het publiek steeds meer verwacht van iepenloftspullen. Om kwaliteit te brengen op het gebied van decor, licht, geluid en regie zijn professionals nodig. Die krijgen niet dik betaald, maar moeten er wel van leven. De kaartprijs is ongeveer 20 euro en moet niet veel hoger. Steun van de gemeente is echt nodig, schrijft de organisatie.

‘Gearfoegjen ta ien gemeente’

De Stichting Behoud Monumenten Tytsjerksteradiel, die acht kerktorens en korenmolen De Hoop in Sumar in eigendom heeft, laat weten niet te kunnen blijven bestaan zonder structurele inkomsten.

Meerdere inwoners roepen de gemeente ook op om niet te bezuinigen op bibliotheken. Tegen het mogelijk afstoten van het gemeentehuis in Burgum maakt niemand bezwaar. Het tegendeel is eerder het geval. ‘De gearwurking mei Achtkarspelen moat sa gau mooglik útrinne op it gearfoegjen ta ien gemeente’, staat te lezen in een inspraakreactie.

De gemeenteraad praat donderdag over de bezuinigingsvoorstellen van het college. Het definitieve besluit valt op 12 november.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Tytsjerksteradiel