Snelvaren op Burgumer Mar blijft voorlopig verboden

FOTO ST/ PIXABAY

FOTO ST/ PIXABAY

Snelvaren op de Burgumer Mar blijft voorlopig verboden. Dat heeft de rechtbank in Groningen vrijdag bepaald.
Lees meer over
Tytsjerksteradiel

De pilot met het snelvaren op de Burgumer Mar begon op 15 juni en zou tot 15 september duren, maar werd op 23 juli door de rechter voorlopig stilgelegd.

Natuur- en Landschapsvereniging De Wâlden, De Marren heeft bezwaar gemaakt tegen het snelvaren, omdat dit schadelijk zou zijn voor de natuur. Volgens de provincie, die de toestemming verleende, heeft eerder onderzoek uitgewezen dat de gevolgen beperkt zouden zijn.

Volgens de rechter heeft de provincie het besluit niet zorgvuldig genomen en is het onzeker wat de gevolgen van de pilot zijn voor de natuurwaarden.

Uit rapporten blijkt dat natuurwaarden worden aangetast

Zo heeft de provincie niet goed onderbouwd waarom er voor de pilot afgeweken wordt van het bestaande beleid. Ook is onduidelijk wat de gevolgen van extra stikstofuitstoot zullen zijn voor het nabijgelegen Natura2000-gebied De Alde Feanen.

Verder blijkt uit de rapporten, waarop de provincie de toestemming gebaseerd heeft, dat de natuurwaarden van de Burgumer Mar door het snelvaren worden aangetast. Volgens de rechter heeft de provincie ten onrechte geoordeeld dat de aantasting van de natuurwaarden de snelvaarproef niet in de weg staat.

Huiswerk van de provincie moet over

De provincie beoordeelt de rapporten anders dan de rechter nu doet, zegt gedeputeerde Avine Fokkens. Zij wil bekijken wat er moet gebeuren om volgend jaar de pilot toch weer te kunnen houden. Fokkens vindt de uitspraak spijtig voor de initiatiefnemers tot het snelvaren. ,,Het was een plan van onderop.’’

Voorzitter Mirjam Frieswijk van De Wâlden, De Marren reageert positief op de uitspraak. ,,De provincie is op heel veel punten fout geweest. De rechter vindt dat die het niet goed genoeg heeft onderzocht en dat het huiswerk over moet. Het is jammer dat er naar ons wordt gewezen, maar wij hebben erop gewezen dat dit niet is hoe het moet.’’

Sjaak Dijkstra van de werkgroep Boatfunsports op de Burgumer Mar vindt het ook jammer. ,,Dit seizoen is wei.’’ Hij is benieuwd wat er volgend jaar gebeurt. ,,Wy hâlde moed.’’

Lees ook: Net een snelle boot gekocht, komt er een verbod op snelvaren Burgumer Mar