Schorsing docent Tjalling Koopmans College in Hurdegaryp wordt 'vuile oorlog'

Tevergeefs trachtte de rechter de strijdende partijen maandagmiddag tot elkaar te brengen. Maar het geruzie rond het Tjalling Koopmans College bereikte een dieptepunt.

Tjalling Koopmans College in Hurdegaryp.

Tjalling Koopmans College in Hurdegaryp.

Kreten van afschuw op de publieke tribune. Leerlingen die op het Wilhelminaplein in Leeuwarden via Skype het verloop van de rechtszaak volgden, om zo hun geschorste aardrijkskundedocent en mentor Bert Mul te steunen. Die emotioneel reageerde op een aanval van de advocaat van de Scholen voor Persoonlijk Onderwijs (SVPO), waar het Tjalling Koopmans College in Hurdegaryp onderdeel van is.

Lees ook [PREMIUM] Leerlingen over Tjalling Koopmans College: sluit deze school maar

De uitroepen op de publieke tribune kwamen van oud-personeelsleden van de school voor voortgezet onderwijs, die heftig reageerden op verdachtmakingen aan het adres van Mul. Die werd geschorst na een interview bij Omrop Fryslân op 12 juni, waarin hij zijn zorgen uitte over het grote verloop onder leerkrachten en schoolbesturen in de regio opriep open te staan voor vertrekkende leerlingen.

Schorsing in ander daglicht

Onder andere de zinsnede dat de school ‘een dictatoriale malafide organisatie met de leerlingen als gijzelaars’ zou zijn, werd hem aangerekend. Mul ontkent de uitspraak te hebben gedaan en ook de Omrop heeft verklaard dat het citaat afkomstig is van een andere, anonieme docent.

Raadsvrouw Joan Du Bois zei dat het eigenlijk niet ter zake deed of Mul dit nu wel of niet had gezegd. ,,Misschien heeft hij niet zelf de uitlatingen gedaan, maar hij heeft er wel enthousiast op voortgeborduurd en termen als ‘angstcultuur’ gebruikt.’’ De eis van de docent, bijgestaan door de Algemene Onderwijsbond (AOb), om de schorsing ongedaan te maken en hem gelegenheid te geven het schooljaar ‘netjes’ af te ronden, wees de advocaat van de hand.

Bovendien, voegde zij daaraan toe, kwam de schorsing ,,in een ander daglicht te staan’’ door een akkefietje dat zich eerder op school zou hebben afgespeeld. Daarbij zou Mul tijdens een feestje ,,minderjarige leerlingen alcohol hebben aangeboden’’ en waren daarbij ook de toen nog geldende afstandsregels vanwege corona niet nageleefd.

Onrust

Hoewel rechter Janet Werkema duidelijk liet merken dat dit verwijt wat haar betreft geen rol speelt in het geding over de schorsing, werd er door Mul, zijn raadsman Joost Aarts en de publieke tribune heftig op gereageerd. ,,Het is totaal anders gegaan dan hier wordt beweerd. Maar dat dit soort dingen er nu worden bijgesleept, is precies de reden waarom collega’s het niet veilig vinden om zich met naam en toenaam uit te spreken over de gang van zaken op school. Het is zeer beschadigend en niet waar.’’

,,Dit is wat deze school doet’’, aldus een ex-docent in het publiek. ,,Als je kritiek hebt, proberen ze je uiteindelijk kapot te maken.’’ Ook volgens de aanwezige leerlingen Thialda de Vries (17) uit Hurdegaryp en Luka Jager (16) uit Tytsjerk - beiden uit de vijfde klas van het vwo - was het voorval anders gegaan dan de SVPO deed voorkomen. ,,Er was fris en bier en geen enkele docent heeft leerlingen alcohol gegeven.’’ Schoolleider Petra Schutte weigerde na afloop van de zitting in te gaan op deze kwestie.

In de rechtszaal bevestigde SVPO-oprichter Misha van Denderen dat er door de conflicten op school voor komend jaar minder nieuwe leerlingen zijn en dat een aantal zittende leerlingen vertrekt naar andere scholen. ,,Voor Mul is een vervanger gevonden. Wij zien grote onrust rond zijn persoon, het is beter dat hij niet meer op school is.’’

Mul houdt vast aan zijn eis. De laatste schooldagen nog even terug, zijn mentorleerlingen spreken en de diploma-uitreiking bijwonen - dan is duidelijk dat zijn schorsing onterecht was. Omdat het schooljaar na volgende week voorbij is, doet de rechter morgenmiddag al uitspraak.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Tytsjerksteradiel
Onderwijs
Rechtbank