Ruimte voor kleine windmolens op boerenerf in Tytsjerksteradiel

Twee Groninger molens met houten windvaan van E.A.Z. Wind tussen Warffum en Onderdendam. FOTO DVHN

Het plaatsen van kleine windmolens op boerenerven wordt in Tytsjerksteradiel binnenkort mogelijk, als het aan het college ligt.
Lees meer over
Tytsjerksteradiel

De raad krijgt een voorstel om hier een relatief goedkope en snelle procedure voor in te zetten. Als de raad ermee instemt, kunnen boeren een vergunning krijgen om maximaal 3 windturbines bij hun bedrijf plaatsen, met een ashoogte tot 15 meter.

Tytsjerksteradiel is een van de eerste Friese gemeenten die de koe bij de hoorns vat. In de LC van 6 oktober meldden leveranciers van molens dat gemeentelijke bestemmingsplannen geen mogelijkheden bieden, terwijl de provincie het beleid voor kleine windmolens afgelopen zomer verruimde.

Nieuws

menu