Ruim 120 reacties geen obstakel voor bedrijventerrein Sanjesfjild Oentsjerk

Het plangebied van bedrijventerrein Sanjesfjild in Oentsjerk. AFBEELDING GEMEENTE TYTSJERKSTERADIEL

Ruim 120 reacties tegen de komst van bedrijventerrein Sanjesfjild brengen Tytsjerksteradiel niet op andere gedachten.

Al in 2006 besloot de gemeente dat er aan de zuidkant van de Sanjesreed in Oentsjerk een nieuw bedrijventerrein zou komen. Vanwege de economische crisis die volgde, verdween het plan jarenlang in de ijskast. In 2017, toen de economie weer op stoom was, pakte Tytsjerksteradiel de draad weer op.

Toen bleek echter dat niet heel Oentsjerk nog stond te springen om een nieuw bedrijventerrein. Zo keerde Dorpsbelang zich tegen het voornemen, onder meer vanwege zorgen over toenemend verkeer en aantasting van het dorpsgezicht. Het leidde tot verdeeldheid in het dorp, want van de kant van ondernemers klonk juist de roep om snel tot bouwen over te gaan. Dit vooral voor het behoud van werkgelegenheid.

118 formulieren

Inmiddels ligt er een plan voor een wat kleiner bedrijventerrein, met ruimte voor iets meer dan tien percelen. De inspraakperiode leverde 122 reacties op, waarvan 121 de komst ervan afwezen. 118 mensen maakten gebruik van een formulier dat de actiegroep ‘Behoud het landschap in de Trynwâlden’ in Oentsjerk had verspreid.

Op het formulier kruisten indieners aan dat ze vonden dat de gemeente te weinig inspraak had geboden, dat het open landschap belangrijker is voor de leefbaarheid, dat er niet goed gekeken is naar inbreiding, dat er extra verkeersdruk dreigt en dat het bestaande ruiterpad volledig behouden moet blijven.

Antwoord gemeente

In een zogeheten antwoordnota schrijft de gemeente waarom de klachten niet zouden kloppen. Zo heeft de inspraak juist tot een kleiner plangebied geleid, hoort het belang van bedrijven ook bij de leefbaarheid, is er wel gekeken naar inbreiding, kunnen de bestaande wegen het verkeer aan en wordt ‘slechts’ 100 meter van het ruiterpad aangepast.

De gemeente ziet dus geen reden om het bestemmingsplan te veranderen naar aanleiding van alle reacties. Op 22 april besluit de gemeenteraad over de komst van bedrijventerrein Sanjesfjild.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Tytsjerksteradiel