Rechter vernietigt besluit snelvaren Burgumer Mar

De provincie haalde de boeien van het snelvaargebied op de Burgumer Mar op 23 juli 2019 al uit het water. Foto Marcel van Kammen

De proef met snelvaren op de Burgumer Mar is voorlopig van de baan. De rechter heeft de provincie teruggefloten.
Lees meer over
Tytsjerksteradiel

De rechtbank begrijpt niet waarom de provincie snelvaren mogelijk wil maken, terwijl dit ten koste kan gaan van de rust en ruimte die kenmerkend zijn voor de Burgumer Mar. Bovendien had de provincie meer moeten doen om de veiligheid op het water te borgen. Alleen extra toezicht en handhaving is niet voldoende.

Slecht gemotiveerd

De proef ging op 15 juni 2019 van start, maar werd op 23 juli al stilgelegd. Natuur- en landschapsvereniging De Wâlden, De Marren vroeg hierom bij de rechtbank. Toen oordeelde de voorzieningenrechter al dat de provincie de pilot slecht gemotiveerd had en dat de natuurwaarden aangetast zouden worden.

Door de coronacrisis duurde het tot afgelopen augustus voordat de rechtbank de zaak uitgebreid kon behandelen. Op 30 september kwam de uitspraak: het besluit van de provincie over het snelvaren wordt vernietigd. Dit betekent dat GS opnieuw moet afwegen of er nog een proef met snelvaren komt, of niet.

Nieuws

menu