Rechter geeft Tjalling Koopmans College draai om de oren in conflict met docent, maar wat nu?

Een zware onvoldoende voor de leiding van het Tjalling Koopmans College. Zo kan het vonnis over de onterechte schorsing van docent Bert Mul het best worden omschreven. Maar wat nu?

Bert Mul met 'de grootste bos bloemen die ik ooit heb gekregen', na zijn overwinning in de rechtszaak tegen zijn werkgever, het Tjalling Koopmans College.

Bert Mul met 'de grootste bos bloemen die ik ooit heb gekregen', na zijn overwinning in de rechtszaak tegen zijn werkgever, het Tjalling Koopmans College. FOTO JAAP SCHAAF

Felicitaties stroomden woensdagmiddag binnen bij aardrijkskundedocent Bert Mul, nadat duidelijk werd dat hij het juridisch gevecht met zijn werkgever glansrijk had gewonnen. ,,Maandag weer naar school! Ik hoop zonder herrie het schooljaar met mijn leerlingen af te kunnen maken. In het belang van die leerlingen.’’

Op school aten leerlingen taart op de goede afloop van het conflict, want velen van hen namen het de afgelopen weken ondubbelzinnig op voor hun docent en mentor. Maar al snel sijpelden ook de eerste berichten binnen dat de school leerlingen volgende week dinsdag vrij zou willen geven, terwijl de diploma-uitreiking woensdag is. Dat zou bedoeld zijn om de tijd, die Mul krijgt om door te brengen met zijn leerlingen, te minimaliseren.

Wat hij maandag aantreft in Hurdegaryp is daarom voor Mul ook een verrassing. ,,Ik ga erheen, en als ik vroeg ben zet ik vast koffie. En daarna zien we het wel.’’

Terugkeer ‘in goede banen leiden’

Het is aan de school om de terugkeer van de docent in de laatste schoolweek van het jaar ‘in goede banen te leiden’, tekende kortgedingrechter Janet Werkema op in het vonnis, voor de zekerheid wellicht. Het niet naleven van de uitspraak kost het bestuur van de Scholen voor Persoonlijk Onderwijs (SVPO), waarvan het Tjalling Koopmans College er één is, een dwangsom van 1000 euro per dag.

De SVPO had Mul niet mogen schorsen vanwege kritische uitlatingen bij Omrop Fryslân, oordeelde Werkema. De opmerkingen van de docent vielen in het niet bij de felle kritiek die anderen, anoniem, uitten in dagblad Trouw , in een groot artikel over het reilen en zeilen van de SVPO en de school in Hurdegaryp. Bovendien was de schorsing gebaseerd op een uitlating waarvan Mul zei die niet te hebben gedaan. Ook procedureel was er van alles aan te merken op het schorsingsbesluit.

Het argument van de school, dat een terugkeer van Mul zou leiden tot onrust, veegde de rechter van tafel: ,,De relatie met de leerlingen en overige docenten lijkt onverminderd goed te zijn gebleven. Gezien de steunbetuigingen die Mul zowel van docenten als leerlingen heeft gekregen, zal afwijzing van de vorderingen de onrust mogelijk juist versterken’’.

AOb blij met uitspraak

In het vonnis meldt de rechter ook dat verdachtmakingen aan het adres van Mul over een feestje met alcohol op school geen rol spelen in het kort geding. Advocaat Joan Du Bois gooide namens de school de aantijgingen tijdens de zitting van maandag onverhoeds op tafel. Rechter Werkema oordeelt dat deze , ,,niet met feiten gestaafd’’ zijn, maar wel ,,onmiskenbaar schadelijk’’ zijn voor Mul. Omdat dit voorval geen rol speelde in het schorsingsbesluit blijft het verder buiten beschouwing.

Onderwijsvakbond AOb is blij met de uitspraak. De bond maakt zich grote zorgen over de gang van zaken bij de SVPO-scholen. In Hurdegaryp is het verloop onder docenten enorm, terwijl de scholen in Utrecht, Amsterdam en Hoorn van de Onderwijsinspectie het oordeel ‘zeer zwak’ hebben gekregen. De SVPO vocht dat oordeel aan bij de rechtbank in Amsterdam, het vonnis in deze kwestie volgt binnenkort.

Vragen aan Slob

Aukje de Vries, Tweede Kamerlid voor de VVD, vroeg vorige week onderwijsminister Arie Slob in te grijpen vanwege de gang van zaken in Hurdegaryp. Slob heeft nog niet gereageerd maar De Vries zegt nu te hopen dat door de rechterlijke uitspraak de rust terugkeert op de school.

De PvdA-fractie in de gemeenteraad van Tytsjerksteradiel wil weten wat burgemeester en wethouders hebben gedaan of gaan doen om verdere escalatie van de situatie op het Tjalling Koopmans College te voorkomen. ,,In het belang van onze kinderen, die recht hebben op een veilige en kwalitatief goede school’’, aldus Peter van de Hoef.

Advocaat Du Bois van de SVPO kon woensdag niet reageren op het vonnis.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Tytsjerksteradiel
Onderwijs
Instagram