Raad stemt voor aanleg bedrijventerrein Sanjesfjild Oentsjerk

Het plangebied van bedrijventerrein Sanjesfjild in Oentsjerk. AFBEELDING GEMEENTE TYTSJERKSTERADIEL

De komst van bedrijventerrein Sanjesfjild in Oentsjerk heeft donderdagavond de instemming van een grote meerderheid van de gemeenteraad gekregen.
Lees meer over
Tytsjerksteradiel

Sanjesfjild is ingetekend ten zuiden van de Sanjesreed en moet dertien kavels gaan tellen. De komst ervan is een twistpunt in het dorp. Vorige week meldden zich twaalf insprekers bij de raad, van wie grofweg de helft voor was en de helft tegen.

De voorstanders komen vooral uit de hoek van de ondernemers. Zij staan te springen om uitbreidingsruimte voor hun bedrijven. Tot de tegenstanders behoren onder meer Dorpsbelangen Oentsjerk en actiegroep ‘Behoud het landschap in de Trynwâlden’. Zij waarschuwen onder meer voor grootschalige aantasting van het landschap en verslechtering van de verkeersveiligheid.

Belangenafweging

GroenLinks was het eens met verschillende argumenten van de tegenstanders, zo bleek donderdagavond. Raadslid Berber van Zandbergen noemde de impact van Sanjesfjild op het landschap te groot. Ze vond verder dat de gemeente slecht gecommuniceerd had met betrokkenen en zette vraagtekens bij de behoefte aan bedrijfsruimte.

De PvdA had ook kritiek op de communicatie, maar schaarde zich wel achter het bedrijventerrein. De andere partijen benoemden dat er sprake was van een belangenafweging en oordeelden dat de gemeente die zorgvuldig had gemaakt. Volgens hen zorgt Sanjesfjild voor behoud van werkgelegenheid in de Trynwâlden, zonder het landschap op onaanvaardbare wijze te schaden.

Behalve GroenLinks stemden alle partijen voor de aanleg. Vorige week meldde Zakenclub Trynwâlden dat 85 procent van de kavels al onder optie was.

Nieuws

Meest gelezen

menu