Raad Tytsjerksteradiel weinig enthousiast over bouwen langs dorpsranden Burgum

De beoogde nieuwbouwlocatie aan de Elingsloane in Burgum. Illustratie Gemeente Tytsjerksteradiel

Het idee om woningen te bouwen aan de rand van Burgum in het verlengde van de Elingsloane en de zuidelijke Kloosterlaan kan rekenen op weinig enthousiasme van de gemeenteraad.
Lees meer over
Tytsjerksteradiel

Dit bleek donderdagavond tijdens de raadsvergadering. Het college wil op deze twee locaties in totaal 95 huizen bouwen. Het voorstel leidde de afgelopen weken tot protest van bewoners van beide buurten. Veel gemeenteraadsleden hebben ook hun twijfels bij de keuze.

De beoogde huizen maken deel uit van de 150 extra woningen die Tytsjerksteradiel mag bouwen als compensatie voor het meebetalen aan de Sintrale As. Het gaat niet alleen om extra woningen, ze mogen ook vlak buiten de bestaande bebouwde kom worden gebouwd. Dit terwijl nieuwbouw in principe alleen binnen de dorpsgrenzen mag.

Allesomvattend beeld

Er is veel vraag naar huizen in Tytsjerksteradiel en vrij weinig aanbod, net als in veel andere gemeenten. Het college wilde daarom snel een uitspraak van de gemeenteraad, zodat in december de bestemmingsplanprocedure zou kunnen worden opgestart. Dat zal echter niet gebeuren.

Er zijn nog veel vragen over deze twee locaties, zei Gert van der Meijden (CDA), terwijl nog niet duidelijk is welke mogelijkheden voor woningbouw er allemaal zijn. Hij vroeg zich af of de gemeente zich wel moet vastleggen op deze plekken. Van der Meijden pleitte voor een allesomvattend beeld dat in februari besproken zou moeten worden.

Andere dorpen

Ook Douwe Hooijenga (CU) vroeg zich af of dit wel het moment was om te kiezen voor deze locaties. Berber Zandbergen (GroenLinks) stelde dat meer van de 150 extra woningen naar de andere dorpen moeten. Peter van der Hoef (PvdA) bracht naar voren dat er aan beide plekken nadelen kleven en vroeg ook om een bredere afweging.

Na alle partijen gehoord te hebben concludeerde wethouder Gelbrig Hoekstra dat er een totaalplan moet komen, waarin zowel bouwen binnen de dorpen als langs de randen daarvan zijn meegenomen. Dat plan moet in februari besproken kunnen worden, zodat de raad er in maart over kan besluiten.

Nieuws

menu