RTV NOF en Kanaal30 fuseren per 1 september

FOTO RTV NOF

Streekomroepen RTV NOF en Kanaal30 gaan definitief fuseren. Per 1 september aanstaande gaan beide verder onder de overkoepelende naam RTV NOF.
Lees meer over
Tytsjerksteradiel
Achtkarspelen
Dantumadiel
Media
Noardeast-Fryslân

De twee omroepen werken al sinds 2013 nauw samen. Afgelopen halfjaar werden de gesprekken geïntensiveerd en werden afspraken gemaakt over onder meer bestuur, organisatie, aanbod en toekomst. Omdat op alle relevante punten overeenstemming is bereikt, vinden beide besturen het niet nodig nog langer te wachten met samensmelting.

Het verspreidingsgebied van Kanaal30 bestaat uit Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen. RTV NOF zendt uit in Dantumadiel en Noardeast-Fryslân. De studio’s in De Westereen en Burgum blijven na de fusie voorlopig beide in gebruik.

Nieuws

menu