PvdD: waarom pilot snelvaren Burgumer Mar per se doorzetten?

FOTO ST/ PIXABAY

FOTO ST/ PIXABAY

De Partij voor de Dieren wil van gedeputeerde staten weten waarom de pilot met snelvaren op de Burgumer Mar kennelijk ‘coûte que coûte’ doorgezet moet worden.
Lees meer over
Tytsjerksteradiel

De partij vraagt zich af waarom de behandeling van de bodemprocedure niet afgewacht wordt. Bezwaarmakers voelen zich niet serieus genomen en worden op kosten gejaagd, omdat ze opnieuw in beroep moeten gaan, stelt de PvdD.

Dit draagt niet bij aan het vertrouwen in de overheid, aldus de partij, die de bezwaren terecht vindt.