PvdA Tytsjerksteradiel: sluit en sloop bestaande centrale

Zonsondergang reflectie in de ramen van de Suez energiecentrale Burgum. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Nu een transformatorstation voor stroom van windmolens in zee bij Burgum lijkt afgewend, wil de PvdA van Tytsjerksteradiel nu ook af van de bestaande elektriciteitscentrale.
Lees meer over
Tytsjerksteradiel

Dit stelt de fractie direct nadat dertien betrokken overheidspartijen in een voorlopig regio-advies de Eemshaven zien als aanlandingsplek voor stroom, afkomstig van een windmolenpark in de Noordzee.

„Het onderwerp is nou nog warm, dus vandaar dat we als fractie daar gelijk ook maar op inzetten”, verklaart fractielid Peter van de Hoef. De elektriciteitscentrale zou niet tot nauwelijks nog in gebruik zijn. „De functie van het gebouw lijkt verloren en een transformatorstation in Burgum is niet meer in beeld; dan zou het mooi zijn als het gebied weer volledig kan worden teruggegeven aan de mienskip ”, aldus Van de Hoef, die de Burgumermar toegankelijk wil maken.

‘Sluiting is op dit moment geen optie’

Piet Reitsma, fractievoorzitter van de FNP, is „hiel posityf” dat het transformatorstation vermoedelijk niet in Burgum gaat komen, maar reageert sceptisch op de wens van de PvdA over de toekomst van de centrale. „Dy elektrisiteitssintrale is net fan de gemeente, mar fan Engie. En dat is in partikulier bedriuw, wêrfan je net sa mar seeze kinne dat dy fuort moat. Dan is it ‘kom mar op mei dy ping-ping’”, stelt Reitsma.

Michael Verheul, woordvoerder van Engie, bevestigt dat de centrale in Burgum inderdaad minder vaak wordt gebruikt dan in het verleden. „Maar hij vervult op dit moment nog een belangrijke functie in het Nederlandse elektriciteitssysteem.” Het complex zou jaarlijks nog tal van keren worden gebruikt voor het leveren van noodstroom. „Dit is voor de stabiliteit van het netwerk en ook om te voorkomen dat we in een black-out terechtkomen waarbij er elders centrales uitvallen”, aldus Verheul.

Sluiting is voor Engie daarom niet aan de orde. „In vergelijking met andere centrales is die in Burgum heel flexibel. Hij kan gauw aangezet worden en snel vermogen leveren. Daar voldoet deze centrale prima voor. We staan altijd open voor gesprek en doen dat ook regelmatig met de gemeente, maar sluiting is op dit moment geen optie”, aldus Verheul.

Nieuws

menu