Provincie in hoger beroep tegen uitspraak snelvaren Burgumer Mar

De provincie haalde de boeien van het snelvaargebied op de Burgumer Mar op 23 juli 2019 al uit het water. Foto Marcel van Kammen

De provincie gaat in hoger beroep tegen de uitspraak waarin de rechtbank de proef met snelvaren op de Burgumer Mar verbood.
Lees meer over
Tytsjerksteradiel

Dit om te voorkomen dat de uitspraak als jurisprudentie gebruikt wordt bij toekomstige ontwikkelingen op de Burgumer Mar en andere snelvaargebieden in en buiten de provincie. Ook lijkt de rechtbank een feitelijke onjuistheid te gebruiken in de motivatie, aldus GS.

Rust en ruimte

De rechtbank stak een stokje voor de proef met snelvaren, omdat de provincie niet goed had gemotiveerd waarom dit moest kunnen terwijl rust en ruimte kernwaarden zijn van het gebied. Ook had de provincie meer moeten doen om de veiligheid op het water te borgen.

Er loopt nog een tweede zaak tegen het snelvaren, gericht tegen de ontheffing op de Wet natuurbescherming. GS neemt pas een besluit over een eventuele volgende proef met snelvaren als de uitkomst hiervan bekend is.

Nieuws

menu