Provincie blokkeert verhuizing landbouwmechanisatiebedrijf Eastermar (en dat is een zeldzame ingreep)

Een zeldzame ingreep door de provincie: een net vastgesteld bestemmingsplan in Tytsjerksteradiel wordt deels buiten werking gesteld.

Het Provinsjehûs in Leeuwarden.

Het Provinsjehûs in Leeuwarden. FOTO LC

Lees meer over
Tytsjerksteradiel

Het plan moest de verhuizing en uitbreiding van landbouwmechanisatiebedrijf Van Zwol mogelijk maken. Dat wil zich graag verplaatsen van de Witveensterweg in Eastermar naar de Skûlenboargerwei in hetzelfde dorp.