Polderdijk Ryptsjerkster feart verhoogd en vaart wordt verbreed

De polder van Ryptsjerk met daarachter de molen.

De polderdijk langs de Ryptsjerkster feart wordt door Wetterskip Fryslân opgehoogd en de vaart wordt verbreed, zodat er een natuurvriendelijke oever aangelegd kan worden.
Lees meer over
Tytsjerksteradiel

De polderdijk langs de vaart is op een aantal locaties te laag. De voorbereidende werkzaamheden starten eind februari, waarna begin maart het werk aan de polderdijk start. Naar verwachting is het project in augustus 2021 afgerond.

Nieuws

menu