Plan zonnepark lokale coöperatie bij elektriciteitscentrale Burgum

Foto Pixabay

Foto Pixabay

Energie Coöperatie Burgum heeft een plan voor een zonnepark dat half Burgum van stroom voorziet. De beoogde plek ligt naast de elektriciteitscentrale.
Lees meer over
Tytsjerksteradiel

Waar veel locaties ongeschikt zijn, omdat het elektriciteitsnet de opgewekte stroom niet aankan, is een zonnepark vlakbij de elektriciteitscentrale van Engie een uitkomst, aldus Piet Bruining van Energie Coöperatie Burgum (ECB).

Het is een kwestie van ‘stekkeren’ en dan gaat de stroom zo het net op. ,,Engie biedt ús in stopkontakt oan’’, zegt Bruining. Maar dan wel een stopcontact waar stroom ingaat, in plaats van uitkomt, uiteraard.

4500 huishoudens

Doel van de ECB, die anderhalf jaar bestaat en afgelopen zomer een coöperatie werd, is het opwekken en besparen van energie. Daarom werd er gezocht naar een locatie voor een zonnepark. Bewust keek de coöperatie naar plekken waar genoeg capaciteit was op het stroomnet. In Tytsjerksteradiel was dit alleen het geval bij het elektriciteitsknooppunt in Lytse Geast en bij de Centrale.

Via contacten van de gemeente kwam het tot gesprekken met Engie en zonneparkenontwikkelaar Solarfields. Die bleken positief te staan tegenover de ideeën van de ECB. Engie, dat zelf ook een zonnepark bij de Centrale heeft, bleek ook in principe bereid te zijn een stuk grond te verpachten voor het zonnepark.

Er lopen ook gesprekken met een boer die eveneens grond heeft liggen die hij niet beslist nodig heeft. In totaal hoopt de ECB 12 hectare grond in gebruik te nemen, net ten noorden van de Centrale. Daarop zouden zonnepanelen moeten komen, die de stroom voor 4500 huishoudens kunnen leveren. Burgum heeft een kleine 10.000 inwoners.

‘Groen’ aankleden

Voordat het zover is, moet er nog heel wat gebeuren, erkent Bruining. Zo moet de provincie het goed vinden en moet de gemeenteraad in de Duurzaamheidsagenda, die binnenkort besproken wordt, aangeven dat er ruimte is voor dit soort initiatieven. Zonneparken op boerenland liggen gevoelig bij in ieder geval Partij voor de Boeren en VVD.

Ook moet de financiering nog geregeld worden. De ECB en Solarfields worden elk voor de helft eigenaar, wat betekent dat de Burgumers 1 miljoen euro ,,op it kleed’’ moeten krijgen, aldus Bruining. Verder is er, niet onbelangrijk, draagvlak nodig bij de omwonenden. Het idee is om 20 procent van het terrein ‘groen’ aan te kleden, om de zonnepanelen aan het zicht te ontnemen.