Plan voor wijkje op ingebouwd geitenweiland

Zijn weiland raakte ingebouwd door de nieuwbouw van Gytsjerk. Sijbe Roosma wil er nu zelf graag een wijkje voor senioren ontwikkelen.

Sijbe Roosma heeft een plan voor een wijkje met seniorenwoningen op het weiland achter zijn boerderij binnen de bebouwde kom van Gytsjerk.

Sijbe Roosma heeft een plan voor een wijkje met seniorenwoningen op het weiland achter zijn boerderij binnen de bebouwde kom van Gytsjerk. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Lees meer over
Tytsjerksteradiel

Het stuk land ligt achter zijn boerderij aan de Canterlandseweg. Op dit moment lopen zijn dieren er nog: schapen en geiten. De Nederlandse landgeit om precies te zijn, want hobbyboer Sijbe Roosma is voorzitter van Lângeiten Fokkersklup Fryslân.