Plan voor wijkje op ingebouwd geitenweiland

Zijn weiland raakte ingebouwd door de nieuwbouw van Gytsjerk. Sijbe Roosma wil er nu zelf graag een wijkje voor senioren ontwikkelen.

Sijbe Roosma heeft een plan voor een wijkje met seniorenwoningen op het weiland achter zijn boerderij binnen de bebouwde kom van Gytsjerk.

Sijbe Roosma heeft een plan voor een wijkje met seniorenwoningen op het weiland achter zijn boerderij binnen de bebouwde kom van Gytsjerk. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Het stuk land ligt achter zijn boerderij aan de Canterlandseweg. Op dit moment lopen zijn dieren er nog: schapen en geiten. De Nederlandse landgeit om precies te zijn, want hobbyboer Sijbe Roosma is voorzitter van Lângeiten Fokkersklup Fryslân.

Roosma woont al lang op deze plek in Gytsjerk. Aanvankelijk aan de noordrand van het dorp, maar doordat er iets noordelijker een nieuwe wijk kwam, werd zijn weiland een groene strook binnen de bebouwde kom.

Woningen zonder trappen

De plek, niet ver van het winkelcentrum, wekt belangstelling van mensen die er graag zouden willen wonen. ,,Hieltyd mear minsken fregen my oft der net boud wurde koe.’’ Roosma kende de grote behoefte aan woningen voor senioren – ‘myn leeftiidsgenoaten’– en besloot een plan te maken voor acht tot tien zulke woningen, in een parkachtige omgeving.

Daarvoor wil hij 2 tot 2,5 hectare van zijn grond inzetten, zo ongeveer de oostelijke helft ervan. Roosma denkt aan duurzame woningen zonder trappen, in een ruim opgezet plan met veel groen. Hoe het er precies uit komt te zien, moet nog ingevuld worden. Koop of huur maakt hem niet uit. In het geval van kopers zullen die ook een stem hebben in de uitwerking.

‘Skot yn de roas’

Begin dit jaar hield hij in overleg met Dorpsbelang een enquête, waar zestien geïnteresseerde reacties uit het dorp op kwamen. Ook heeft hij een gesprek gehad met wethouder Gelbrig Hoekstra, want de agrarische bestemming van de grond zou moeten worden gewijzigd.

Voorlopig moet Roosma even afwachten wanneer er meer duidelijk wordt. Dorpsbelang wil zijn plan nog bespreken op een algemene ledenvergadering, maar die is vanwege corona uitgesteld. De gemeente is nog met alle dorpen in overleg over het zogeheten woningbouwprogramma, waarin komt te staan hoeveel huizen overal mogen komen.

Vanuit het dorp krijgt hij alvast positieve reacties, zegt Roosma. ,,Ien neamde it in skot yn de roas, mei in ferwizing nei myn achternamme.’’ Zijn schapen en landgeiten hoeven overigens niet bang te zijn dat ze te zijner tijd geen gras meer kunnen eten. ,,Dêr haw ik noch genôch romte foar.’‘

Je kunt deze onderwerpen volgen
Tytsjerksteradiel