Oude brug Eastermar krijgt renovatie en blijft beweegbaar

De zestig jaar oude brug van Eastermar krijgt groot onderhoud en wordt vanaf 2023 bediend vanuit centrale It Swettehûs in Leeuwarden.

De brug bij Eastermar.

De brug bij Eastermar. Foto Jilmer Postma

De gemeenteraad van Tytsjerksteradiel nam donderdagavond het definitieve besluit hierover. Het is financieel een realistische keuze en bovendien is het hergebruik van bestaande materialen duurzaam, zo zeiden verschillende raadsleden. Alle partijen schaarden zich achter het renovatievoorstel.

Het onderwerp bracht de afgelopen maanden de nodige insprekers op de been, die bang waren dat de gemeente zou kiezen voor een nieuwe, vaste brug. Die mogelijkheid was onderzocht en bleek qua kosten relatief voordelig te zijn. Onder anderen watersporters en recreatieondernemers waren bang dat dit de pleziervaart op slot zou zetten. Ze kregen bijval van de provincie.

Brug gaat nog zo’n dertig jaar mee

Ook bij de gemeenteraad bleek geen draagvlak te bestaan voor een vaste brug. Een geheel nieuwe beweegbare brug was te duur, zodat de keuze voor een ingrijpende opknapbeurt de voorkeur kreeg.

Deze optie vergt een initiële investering van ruim 1 miljoen euro, wat goedkoper is dan een nieuwe brug. Er kleeft echter ook een nadeel aan: na de renovatie gaat de brug nog maar zo’n dertig jaar mee, waarna er alsnog een volledig nieuwe oplossing zal moeten komen.

Het open- en dichtdoen zal vanuit de nieuwe provinciale bedieningscentrale It Swettehûs in Leeuwarden gebeuren. De gemeenteraad heeft nog laten onderzoeken of de brug ook, tegen een vergoeding, door inwoners van Eastermar bediend kon worden, maar hiervoor bleek geen animo te zijn.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Tytsjerksteradiel