Onzeker of er nog een proef komt met snelvaren op de Burgumer Mar

Het is aan Provinciale Staten of er nog een nieuwe proef met snelvaren komt op de Burgumer Mar, zegt gedeputeerde Avine Fokkens na een rechterlijke uitspraak.

De provincie haalde de boeien van het snelvaargebied op de Burgumer Mar op 23 juli 2019 al uit het water.

De provincie haalde de boeien van het snelvaargebied op de Burgumer Mar op 23 juli 2019 al uit het water. Foto Marcel van Kammen

De rechtbank vernietigde op 30 september een besluit waarmee de provincie de pilot op de Burgumer Mar mogelijk maakte. Volgens de rechter heeft de provincie niet goed gemotiveerd waarom snelvaren toegestaan moet worden, terwijl bekend is dat dit ten koste kan gaan van de rust en ruimte die tot kernwaarden van het gebied benoemd zijn.

Daarnaast vindt de rechter dat de provincie meer had moeten doen om de veiligheid op het water te borgen. Alleen extra toezicht en handhaving was niet voldoende. Er had een maximum gesteld moeten worden aan het aantal snelle boten in het snelvaargebied, omdat er ook andere watersporters op dat water dobberen.

Grondige aanpak

De vernietiging van het besluit is voor gedeputeerde Avine Fokkens aanleiding om Provinciale Staten te vragen hoe het ervoor staat met de animo voor het snelvaren bij Burgum, laat zij weten. ,,Het was primair een wens van de Staten, na een initiatief ‘van onderop’.’’

Als de Staten erbij blijven dat er een pilot op de Burgumer Mar moet komen, ziet Fokkens het meeste heil in een grondige aanpak: het aanpassen van de verordening Romte, waarin de rust en ruimte als kernwaarden voor het gebied benoemd staan. Dit zou een juridisch beletsel voor het snelvaren wegnemen en de Staten zijn bevoegd dit te doen.

Fokkens voegt er wel aan toe dat na twee jaar bekeken zou moeten worden wat de pilot met de natuurwaarden doet. Mocht er inderdaad schade ontstaan, dan is het snelvaren niet wenselijk en zouden rust en ruimte weer in de verordening moeten worden opgenomen, vindt zij.

Jongeren aanspreken

Ze begrijpt dat het vragen kan oproepen dat de provincie zich inspant voor een pilot die volgens de rechter negatieve effecten kan hebben. Een pilot was juist ,,ideaal’’ geweest om vast te stellen of dit werkelijk het geval is, zegt Fokkens. 

De provincie moet zich blijven ontwikkelen op watersportgebied en ook jongeren aanspreken, zegt zij. Maar een voorkeur voor wel of niet inzetten op een pilot heeft zij zelf nog niet. ,,Dat wil ik ook eerst binnen Gedeputeerde Staten bespreken. Daarna komt er een advies richting PS.’’

Vervolg

Voorzitter Mirjam Frieswijk van natuur- en landschapsvereniging De Wâlden, De Marren, die de provincie voor de rechter daagde, is blij met de uitspraak. Ze wil niet te vroeg juichen, onder meer omdat er nog hoger beroep aangetekend kan worden, maar ze hoopt dat de provincie afziet van een vervolg.

Fokko Eybergen van de werkgroep Boatfunsports op de Burgumer Mar noemt het oordeel van de rechter een grote teleurstelling. ,,Voor heel veel mensen.’’ Eybergen hoopt dat de provincie nog wel een nieuwe pilot wil voorbereiden. Volgens hem blijft anders onduidelijk welke effecten het snelvaren heeft op de omgeving. ,,Als je gaat testen, heb je de gegevens daarover.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Tytsjerksteradiel