Omwonenden maken bezwaar tegen komst groot zonnepark Burgum

Meerdere omwonenden, onder wie een groep die zich Buurtcollectief Koumarwei noemt, maken bezwaar tegen de komst van een groot zonnepark bij de elektriciteitscentrale in Burgum.

Het gebied ten noorden van de energiecentrale in Burgum dat in beeld is als locatie voor een zonnepark van 25 hectare.

Het gebied ten noorden van de energiecentrale in Burgum dat in beeld is als locatie voor een zonnepark van 25 hectare. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Lees meer over
Tytsjerksteradiel

De buurtbewoners kregen begin november een brief van ontwikkelaar Solarfields en de lokale energiecoöperatie Enerzjy Groep Burgum. Daarin stond dat het plan voor een zonnepark van 12 hectare nabij de elektriciteitscentrale van Engie veel groter zou uitpakken. Er zouden zonnepanelen kunnen komen op een gebied van 25 hectare, grofweg tussen de Koumarwei en vakantiepark Zwartkruis.

Nieuws

menu